„Návštěvníci mají možnost prohlédnout si více než 150 různých exponátů pro dospělé, mládež i děti v 16 jazycích včetně češtiny. Kromě dvou nejstarších Biblí z roku 1549 a 1556 budou k dispozici různé Bible, kancionály, zpěvníky, modlitební knížky, obrázkové Bible, Bible a biblické příběhy pro děti a mládež, mapy nebo zajímavé studijní materiály a komentáře. Lze jmenovat například Melantrichovy Bible, Bible a kancionál v řeči černošského kmene Zulu, Bible v esperantu nebo vietnamštině, hebrejskou a řeckou Bibli, biblické příběhy v češtině a zároveň romštině, ruční přepis evangelia podle Marka na cigaretový papírek vytvořen politickým vězněm v roce 1958 nebo unikátní studijní materiály umožňující snadnější pochopení Bible a jejího významu,“ říká za pořadatele Petr Hamrozi. Součástí výstavy, kterou je možné vidět ještě v úterý, je také ruční přepis Bible.