První dvě setkání se konala ve víceúčelovém sále. Dalších 5 setkání už probíhalo u rozsvíceného vánočního stromku na návsi. Společné setkání připravují členové Osvětové besedy Uhřetice. 16 dospělých a 17 dětských nadšenců z obce připravuje, pod vedením Zdeny Kulíkové, za asistence Marie Podané, Marie Čáslavské a hudebnice slečny Lucie Flídrové, živé ztvárnění biblického příběhu narození Ježíše Krista. Obecní úřad Uhřetice v čele se starostkou obce Lenkou Pulpitovou je velmi příznivě nakloněn této akci. Proto přispívá finančně, materiálně i technicky. Při večerní oslavě nechybí ani vánoční punč a zlaté vlašské ořechy. Akce je vždy hojně navštěvována občany Uhřetic, ale i lidmi ze širokého okolí.