Blatenské účastníky masopustu bodaly do tváří pichlavé jehličky deště, vhod přišlo i teplé oblečení či igelitová pláštěnka přehozená přes kostým. Přesto se děti a dospělí i tentokrát bavili víc než dobře.

Černě pomzané tváře k masopustu neodmyslitelně patří. Pronásledování nebohé oběti se sice neobejde bez hlasitého pištění, přesto ale maškarádi dosáhnou svého. Celkovým vítězem letitého rituálu je stejně nakonec široký úsměv!