Poválečným scelováním pozemků se rozoraly meze i většina polních cest. Již za Marie Terezie byly vysazovány stromy podél cest. Pocestným i vojsku poskytovaly stín a ovocné stromy navíc i osvěžující potravu.V současné době většina stromů dožívá a nové se vysazují minimálně. Převážně se jen kácí v honbě za palivovým dřevem.Chci proto připomenout poslední zbytky zachovaných polních cest a stromořadí.

Polní cesta ze Škrovádu do Svídnice začíná nad Škrovádem u křížků. Je pokračováním rovné silnice od zámeckého parku, která se nad Škrovádem zatáčí doprava a pokračuje do Trpišova. Až k seníku je hojně využívána zemědělci a připomíná spíše prašnou silnici. Po stranách je lemována zbytky třešní.Vlevo podél seníku projdeme březovým hájem a mezi poli pokračujeme do mírného kopečku k hrobkám.Nevím, odkud se název vzal, ale možná pochází z dob Keltů, kteří v nedalekém Okrouhlickém potoce rýžovali stříbro.Těžko své mrtvé druhy nosili až do oppida na Hradišti u Nasavrk. Stačí chvíle soustředění a poznáte, jak je toto místo s krásným výhledem plné energie. Za vrcholem kopce jsou boží muka. Dvě lípy, které jsou staré více než sto padesát let, odolaly před několika lety ničivému orkánu Kiril. Boží muka jsou vytrvale opravována po občasném ničení od vandalů. Pochybuji,že jde o střet věřících a ateistů, kteří jsou již většinou v důchodovém věku. Zvláště, když okolo zničeného pomníku jsou stopy terénních čtyřkolek…

Od božích muk se otvírá výhled přes údolí Chrudimky a Okrouhlického potoka.Stojí za to chvilku usednout a popřemýšlet nad darem života a důležitostí některých zdánlivě neřešitelných situací. Pocestného napadne: Kdo asi tyto boží muka stavěl, kdo sázel lípy a co ho k tomu vedlo?

Pokračujeme mírně z kopce ke Svídnici a zastavíme se těsně před mělkým úvozem. Po stranách úvozu jsou zbytky třešní, převládá však nálet listnatých stromů. Do dnešních dnů se na cestě zachovalo štětování.Jsou to kameny, které se stavěly na výšku a odolávaly velkému zatížení.Bohužel příkopy, které se neudržují, neodvádějí vodu, a ta po většinu roku teče po cestě. Na konci úvozu vidíme první svídnické stavení. Vpravo je dubový hájek. Pokračujeme po mostu přes Okrouhlík. Vlevo za mostem je keramická dílna. Není problém se domluvit a někomu můžeme přinést milý dárek.Vpravo mineme s citem opravené selské stavení a dojdeme k dřevěné zvoničce. Za křižovatkou je Chrbolkova hospoda. Proti hospodě stojí kampelička kterou nechal postavit také pan Chrbolka. Na tradici kampeliček se kvůli chamtivosti a mafiánským zákonům nepodařilo navázat.

Zmíněnou cestou se můžete vydat na jaře kdy kvetou okolní stromy a keře, ale i v létě, kdy je kolem hojně bylin. Na podzim předvádí příroda své ohnivé barvy, v zimě se zase na navátém sněhu příjemně sklouznete na běžkách.

Jaroslav Koreček, výtvarník