Kromě krátkého povídání o historii zámeckého parku v ní čtenář nalezne informace o dvacítce zdejších nejzajímavějších a pohledově nejkrásnějších keřů a stromů včetně fotografií.

Autorem brožury je dendrolog Vítězslav Haupt. Publikace je k dostání zdarma například v informačním centru ve Slatiňanech, chrudimském informačním centru nebo v kanceláři Klubu přátel Pardubicka v Pardubicích.

(man)

TISKOVÁ ZPRÁVA: Vyšla brožura o zámeckém parku ve Slatiňanech

Občanské sdružení Centaurea (sdružení zabývající se monitoringem a managementem a krajiny) vydalo brožuru o zámeckém parku ve Slati-ňanech.

Kromě krátkého povídání o historii zámeckého parku v ní naleznete především ty nejzajímavější či pohledově nejkrásnější keře a stromy, které se v zámeckém parku vyskytují. Do brožury bylo vybráno na dvě desítky takových zajímavých a krásných dřevin. Ty jsou v ní stručně ale čtivě popsány a vyfotografovány. Mezi ty nejzajímavější patří například severoamerický šácholan přišpičatělý, jedny z největších kryptomerií japonských ve východních Čechách či vzácná parocie perská a jiné. Autorem brožury (textů i fotografií) je dendrolog Vítězslav Haupt.

Brožura byla vydána za podpory Pardubického kraje, města Slatiňany a soukromého sponzora. Je k dostání zdarma například v informačním centru ve Slatiňanech, chrudimském informačním centru nebo v kanceláři Klubu přátel Pardubicka v Pardubicích.

o. s. Centaurea (sdružení pro monitoring a management krajiny)