Českým je rok 2017 proto, že na letošek vychází výročí 400 let od úmrtí významného olešnického knížete Karla II., pocházejícího z minsterberské větve pánů z Kunštátu a Poděbrad. Z tohoto mocného, původně českého rodu, v Polsku známém jako Poděbradové, dříve vzešel i český král Jiří z Poděbrad.

Polští partneři proto v čele se starostou Michałem Kołacińskim připravili tematicky zaměřené aktivity, jež budou v průběhu celého roku vítanou příležitostí k propagaci nejen české kultury a historie, ale i města. Na programu se samozřejmě bude podílet i Chrudim. „Přislíbenou máme pomoc české ambasády ve Varšavě, oslovíme také Pardubický kraj," plánuje starosta města Petr Řezníček.

ZAHRAJÍ SI SPOLEČNĚ

Jedním z největších taháků programu jistě bude účast Chrudimské filharmonie. „S polskými přáteli nás nedělí příliš silná jazyková bariéra, přesto hudba promluví do srdcí Olešnických zdaleka nejlépe," těší se starosta Řezníček.

Chrudimská filharmonie zahraje v Olešnici dva koncerty, kdy zhruba hodinový blok skladeb bude pocházet z pera českých skladatelů, v závěru koncertů se k filharmonikům přidá smyčcový orchestr žáků olešnické lidušky a společně přednesou několik polských skladeb.

Je-li řeč o Chrudimi, nelze se vyhnout tradici loutkářství a loutkového divadla. Olešnice se tedy může těšit na řadu loutkových představení, připravuje se dokonce i černé divadlo. K tradičním chrudimským položkám patří i národopisný soubor Kohoutek, v Polsku hodlá zaujmout folklórem Chrudimska a Polabí.

„Osobně mě velmi těší, že se rozebíhá rozsáhlá spolupráce i s polskou Olešnicí a navazuje se tak na velmi dobré vztahy se slovenským Svidníkem. Zároveň jsem rád, že se čím dál více subjektů zapojuje do mezinárodních aktivit bez nároku na honorář," uvedl předseda komise pro zahraniční vztahy Roman Málek.

DĚJINY, JÍDLO I UMĚNÍ

Jednou z nejdůležitějších událostí Českého roku v Olešnici bude mezinárodní vědecká konference zaměřená na české dějiny Slezska se zřetelem na Olešnici, Olešnické knížectví a dějiny Poděbradů. Organizátory konference ve dnech 6. až 8. dubna 2017 jsou město Olešnice a Wroclawská univerzita, z konference by měl vzejít i sborník přednesených textů.

Již tradiční jsou olešnické oslavy Dnů Evropy v září, kde se Chrudim prezentuje pravidelně, tentokrát však ve větším rozsahu a přibude silnější důraz na českou gastronomii.

Součástí rozsáhlého celoročního programu Českého roku v Olešnici bude i prezentace výtvarného umění a již tak v Polsku velmi populární české kinematografie. Olešničtí také pro potřeby propagace Českého roku připravili zajímavé facebookové stránky facebook.com/rokczeskiolesnica2017. Všechny aktivity ale ovšem nebudou jednosměrné z Chrudimi do Olešnice; na pobyty v Chrudimi se mohou těšit olešničtí studenti, nejbližší akcí pak bude soustředění polských hokejistů v Chrudimi koncem února.

Aleš Prokopec