Tvrdí, že budova spoluvytváří kultivovaný standard Chrudimě a podílí se na neopakovatelné atmosféře tohoto města pro jeho obyvatele i návštěvníky. „Byla vystavěna v lokalitě Na Kopečku v roce 1926 podle projektu Karla Šidlíka a patří ke stavbám, jejichž demolicí bychom nsmyslně a nenávratně ukrojili zajímavý kus vlastních lokálních dějin,“ tvrdí Pavel Panoch, podle kterého je objekt jednou z nejzajímavějších novostaveb z éry první republiky. „Nehledejme snadná demoliční řešení, ale usilujme v tomto případě přinejmenším o skloubení nové náplně budovy s její starou architektonickou obálkou,“ apeluje historik uměnína odpovědné úřady.

Pardubický krajchce Na Kopečku postavit depozitář muzea a už má vybranou architektonickou kancelář, která vzhled nově postaveného objektu připodobnila tvarem i materiálem truhle. „Samozřejmě bychom se nebránili jinému využití bývalé léčebny. Pokud by se našel zájemce koupi a rekonstrukci, hledali bychom pro stavbu depozitáře jiné místo,“ říká krajský radní Miloslav Macela.

„Parcela by se určitě našla, a to za supermarketem, který by mohl v případě schválení změny územního plánu stát v areálu bývalých sladoven. Ostatně je to jedna z variant řešení,“ potvrzuje místostarosta města Roman Málek.