V programu zazněli tito autoři a díla: Charles Gounod: Malá symfonie pro dechové nástroje B dur, Antonín Dvořák: Serenáda pro smyčcové nástroje E dur op. 22, Steve Reich: Eight lines, Joaquín Rodrigo: Concierto Andaluz pro čtyři kytary a orchestr. Vystoupilo Pražské kytarové kvarteto ve složení: Marek Velemínský, Václav Kučera, Jan Tuláček a Patrick Vacík – dirigent Marko Ivanović.

Pražské kytarové kvarteto bylo založeno v roce 1984 na pražské konzervatoři. Tento soubor netradičního složení je zván na významné hudební festivaly ( Pražské jaro, Paříž, Tel Aviv, Miami…), koncertoval ve většině zemí Evropy, v USA, Izraeli, absolvoval stovky koncertů v České republice. Kvarteto pořídilo mnoho nahrávek pro rozhlas, pro televizi a vydalo řadu kompaktních disků. Odborná kritika oceňuje nejen virtuozitu jednotlivých členů, ale především perfektní souhru, osobitý hudební výraz kvarteta a vkusný výběr repertoáru. V současné době je Pražské kytarové kvarteto řazeno mezi nejlepší soubory tohoto typu na světě. Jejich umělecká kvalita inspirovala řadu vynikajících českých i zahraničních skladatelů ke zkomponování děl přímo pro tento soubor ( J. W. Duarte, Š. Rak, J. Morel…). Kvarteto má na repertoáru jedinečný koncert pro čtyři kytary a orchestr od Joaquina Rodriga. Dalším, neméně bohatým zdrojem repertoáru jsou vlastní transkripce skladeb různých stylových období.

Dirigent Marko Ivanović, pražský rodák (1976), je v pořadí již osmým šéfdirigentem ve více než čtyřicetileté historii Komorní filharmonie Pardubice. Pro svůj první šéfovský post u statutárního profesionálního orchestru je vybaven jako málokdo. Především má bohaté zkušenosti s orchestrální praxí. Dirigoval už většinu předních českých orchestrů, poznali ho posluchači v zahraničí, mimo jiné i v Japonsku. Vedle svého šéfovského postu v Pardubicích je Marko Ivanović dirigentem řady dalších produkcí, a to i v repertoáru méně tradičním. V pražském Národním divadle se například významně (dirigentsky, ale i aranžérsky) podílel na inscenaci Šlitrovy a Suchého opery Dobře placená procházka. Pro stejnou instituci také hudebně nastudoval a i nadále diriguje opakovaně oceňovanou operu-proces Zítra se bude… autorské dvojice Březina-Nekvasil. Vedle významných koncertů své první šéfovské sezony v čele Komorní filharmonie (mimo jiné s ní nastudoval Beethovenovu Devátou symfonii a Dvořákovu duchovní kantátu Stabat mater) patří k nejvýznamnějším počinům Marka Ivanoviće i jeho první účast v hlavní koncertní řadě mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, kde vystoupil s velkým úspěchem se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK.