Koncertní pořad VIVAT CAROLUS QUARTUS přináší nový pohled na muže, který je právem pokládán za největšího Čecha a jednu z nejvýznamnějších osobností evropské historie. Promluvy Karla IV., citace z jeho Moralit, i antropology nově odkryté reálie z jeho života až neuvěřitelně aktuálně oslovují naši dobu. Koncert je nastudován v české a italské verzi a s mimořádným ohlasem byl uveden ve Florencii i v toskánském městě Montecarlo, které Karel se svým otcem Janem Lucemburským založil.

Hudebně recitační hold českému králi a římskému císaři zazní v prostorách kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči od 18 hodin a je již zcela vyprodán. Alfred Strejček, který je autorem námětu a scénáře pořadu, skutečský festival také osobně podporuje a snaží se o jeho zviditelnění. „Mám zkušenosti s řadou festivalů od Pražského jara, přes Smetanovu Litomyšl až po Colours of Ostrava. Domnívám se, že skutečná hudební kultura je tam, kde je hudba v lidech. Vše se skládá ze zdánlivě drobných nitek a já jsem byl udiven podhoubím ve Skutči, která je malým místem, ale s kulturou, která žije. Skutečský festival navíc úžasně mapuje široké spektrum hudební kultury," uvedl Alfred Strejček.