Při vstupu do pohádkového lesa děti nejprve přivítala muchomůrka a hříbeček. Děti jim zazpívaly a poté již čertovským zvonečkem zazvonily, čímž otevřely bránu a vstoupily do říše pohádek a kouzel.

Na dvanácti stanovištích pak stály postavy osoby z pohádek, například Šípková Růženka, babka a dědek z pohádky O Perníkové chaloupce, postavy z pohádky Tři zlaté vlasy děda Vševěda, postavičky z večerníčků Vochomůrka a Křemílek a samozřejmě nesměl chybět ani vodník nebo čerti.

Po příchodu na jednotlivá stanoviště děti nejdříve musely poznat o jakou pohádkovou bytost se jedná a splnit zadaný úkol – třeba roztancovat starého dědka a babku u Perníkové chaloupky. Po splněném úkolu dostaly děti malou odměnu v podobě omalovánky, vějířku, sladkosti, nafukovacího ku a podobně.

Za hezkého slunného počasí se tak děti prošly společně s rodiči nebo s babičkami provoněným letním lesem, ale především se hýbaly a pobavily se. Na závěr si všechny došly do místní cukrárny na zmrzlinový pohár.

Na pohádkový les se přijela podívat také malá Cailin Fernandéz společně a maminkou z Ameriky v doprovodu své babičky Dany Matouškové z Třemošnice. Pro malou Cailin byly postavy z českých pohádek především nové a zajímavé, jiné děti zas měly přece jen i trošku strach. Někteří ho zaháněli třeba písničkou, jako například malý Míša Smutný z Třemošnice, který si s chutí zazpíval „Zelená je tráva“.

Pavel Kalina