Letos tedy oslaví již 40 let své existence. Bohužel v Muzeu v současnosti stále probíhá rekonstrukce, takže v den svého vzniku bude veřejnosti uzavřené, částečně otevřeno bude až 15. září 2012. Následující den, 16. září 2012, pak oslaví 40. výročí svého založení. Muzeum letos přijde o hlavní sezónu. Život v Muzeu se však nezastavil. Na konci srpna se do rekonstruované budovy Muzea dostanou jako první děti, které se přihlásí na zážitkové příměstské tábory, které Muzeum chystá.

První tábor bude zaměřen výtvarně děti vytvoří velkoformátový komiks pod vedením zkušeného výtvarníka Jana Nováka s HAF studia v Praze. V druhém termínu si děti připraví loutkové divadelní představení. Tematicky budou oba tábory zaměřeny na veselé i truchlivé peripetie týkajících se vzniku Muzea a jeho hlavního iniciátora Jana Malíka, jehož soukromá sbírka tvoří základní sbírkový fond Muzea. V srpnu zde dětem nebude ani Kašpárek, čert a další pohádkové bytosti. Těšit se mohou i na další aktivity, výlety, hry a nové kamarády. Komiks i divadelní představení budou prezentovány při oslavách 40. výročí založení Muzea loutkářských kultur 16. září 2012.

Více se o chystaných táborech dozvíte na internetových stránkách Muzea www.puppets.cz nebo na emailové adrese: olga.havlikova@puppets.cz.