V neděli 7. června se uskutečnil 12. dětský košumberský den. Téma tentokrát bylo obsáhlé Cesta kolem světa. Děti plnily různé úkoly v zajímavých zemích po celém světě, který se vměstnal na hrad Košumberk. Po vyplnění kartičky šesti či devíti razítky si každé dítě mohlo vybrat zajímavou odměnu. Každá země nabídla plnění úkolů podle své národní kultury či identity. Zastoupeny byly země jako Francie, Čína, mrazivé Grónsko, ale i Česká Republika, Irsko, oblast Severní Ameriky a v Indonésii jsme dokonce zažili výbuch sopky! Nechyběla také tombola a dětský den ukončilo divadelní představení žáků ZUŠ Luže pod vedením paní učitelky Hrubé s názvem O kocourovi a opicích.

Dětský den byl také zaměřen na podporu činnosti humanitární organizace ADRA nemocnice v keňském Itibu. Asi 170 návštěvníků dětského dne přispělo v dobrovolných darech do sbírky, která v konečném součtu činila téměř 17 tisíc Kč. Děkujeme všem dárcům a moc si vážíme jejich darů, které jistě pomůžou potřebným. Vzájemná pomoc a pochopení pro bližní v nouzi je právě to, co lidi činí lidmi.

Celý dětský den na Košumberku zorganizovali dobrovolníci z místního sboru Církve adventistů sedmého dne za podpory řady sponzorů, jejichž dary vyhrávaly děti jako odměny a naplnily velký koš tomboly.

Za tým organizátorů Čestmír Šťovíček