Ti, jimž se podařilo sehnat vstupenky, se přenesou do doby na přelomu 19. a 20. století, ke kterému se vztahuje i vybavení nově otevřené expozice.

HOST DO DOMU…

Prohlídka zámku se naprosto vymyká zvyklostem, které běžně panují v památkových objektech. Místnosti neukazuje průvodkyně s nadrnčeným textem, ale návštěvníky vítá sám kníže František Josef z Auerspergu. Pohledný muž v jídelně s prostřeným stolem vypráví o svém urozeném původu, rodině, svém nadšení pro výdobytky doby, ve které žil. S úsměvem popisuje, jak na zámku nechal instalovat splachovací toalety, vypráví o investicích, jimiž obohatil město Slatiňany. V tom už se z vedlejší komnaty ozývá zpěv a klavír, hosté přicházejí k půvabné kněžně Vilemíně. Tu ztvárňuje Iva Ryzová, předsedkyně divadelního spolu a režisérka hraných prohlídek.

„Napsala jsem scénář tak, aby se návštěvníci dozvěděli všechna historická fakta a současně, aby se cítili jako očekávaní a velmi vítaní hosté, kterým je natolik důvěřováno, že mohou poznat každodennost knížecí rodiny se všemi radostmi i starostmi,“ říká Iva Ryzová.

Návštěvníci tak velmi zblízka poznají nejen Vilemínu a Franze Josefa z Auerspergu, ale také jejich pět dětí, komornou, učitelku baletu a francouzskou vychovatelku Saillet.

Hrané prohlídky zajišťuje patnáct účinkujících. Malé slečny si budou moci zatancovat na lekci baletu s mladými princeznami a chlapci si zase mohou vyzkoušet své logické myšlení s princi v zámecké učebně.

Prohlídka končí v přízemí, kde jsou návštěvníci svědky určitého časového posunu do doby, kdy vrcholily přípravy na oslavu stříbrné svatby rodičů. Starší děti zatančí, zahrají na violoncella, kytaru a flétnu, náramnou podívanou zakončí vícehlasý zpěv.

POHLAZENÍ PO DUŠI

„Franz Josef a Vilemína z Auerspergu měli podle dostupných materiálů a korespondence velmi krásný a hluboký vztah. Proto jsem pojala přípravu i realizaci tak, aby prohlídka návštěvníky nejen poučila a pobavila, ale především pohladila po duši,“ dodává Iva Ryzová.

Kdo nesehnal vstupenky na zítřejší představení nebo jeho reprízu za týden, nemusí zoufat. Divadelní spolek po dohodě s vedením zámku plánuje pokračovat v hraných prohlídkách i napřesrok. Měly by začít v dubnu a konat se budou zřejmě v měsíčních intervalech.