Ve vlastní úpravě, vlastních kostýmech a s vlastnoručně vyrobenými kulisami se předvedli mladí herci všem svým spolužákům a ještě i dětem ze sousední mateřské školy. Představení se líbilo všem. Nejvděčnějšími diváky byli samozřejmě ti nejmenší.