V dokonalé symbióze komponované hudby Štěpána Raka a mistrovského přednesu Alfreda Strejčka vyznívají myšlenky Komenského stále neobyčejně živě a současně. Po zásluze je tento koncertní pořad zařazen na seznam českého dědictví Unesco.

„Koncertní pořad Vivat Comenius, který je umístěn do kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči, je již zcela vyprodán. S oběma protagonisty se však bude možné v neděli setkat i v městském muzeu, kde od 15 hodin slavnostně zahájí vernisáž výstavy obrazů Jaroslava Korečka," říká Lenka Frídlová z pořadatelského týmu festivalu, který ve Skutči probíhá až do 17. května, kdy bude zakončen operou Libuše.

„Právě v městském muzeu bude program festivalu pokračovat." V úterý 22. dubna od 18 hodin zde v pořadu věnovaném dílu Václava Jana Tomáška vystoupí klavíristka Monika Knoblochová a mezzosopranistka Kamila Ševčíková. Hudební produkci uměleckým přednesem doplní herec Saša Rašilov. „V prodeji jsou poslední místa," doplnila Lenka Frídlová.

Nabitý dubnový program poté bude pokračovat v neděli 26. dubna koncertem Dvořák Gala, na němž vystoupí houslový virtuos Václav Hudeček s orchestrem Komorní filharmonie Pardubice.