Sál KKS rozezvučí jazzová mše

Světově uznávaný český jazzman, pianista a skladatel, Karel Růžička psal svou mši na začátku 90. let. Její premiéra proběhla v roce 1994 na Pražském jaru pod taktovkou Pavla Kühna a její nahrávka se stala Deskou roku České jazzové společnosti. V roce 1998 byla provedena ve Washingtonu u příležitosti oslav Dne české státnosti.

On sám získal mnohá ocenění – např. Cenu ministra kultury v r. 1989 za skladbu 17. listopad, od České jazzové společnosti za album roku – CD Going Home v r. 1993, za Jazzovou mši v r. 1994, dále obdržel Českou Gramy v r. 1993 a od Českého rozhlasu v r. 2000 Cenu Gustava Broma.

Jako skladatel se souběžně s jazzovými tématy zabývá i komponováním větších celků, a to jak hudby komorní, tak skladeb symfonických a vokálních. Jeho skladby Celebration Jazz Mass, Te Deum a Magnificat byly s velkým úspěchem uvedeny na festivalu Pražské jaro, na Evropských kulturních týdnech v německém Passau a na koncertech ve Spojených státech amerických (Washington D. C., Columbia, New York).

V letech 1996 a 1997 byl prezidentem České jazzové společnosti. Je ředitelem každoroční Jazzové dílny Karla Velebného ve Frýdlantu a kromě koncertních aktivit a komponování se v současnosti věnuje též pedagogické činnosti na skladatelském oddělení konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze.

Celebration Jazz Mass bude provedena za účasti dvou pěveckých sborů. Smíšený Pěvecký sbor Rubeš reprezentuje dlouholeté tradice sborového zpěvu ve Skutči. V letošním roce si sbor připomíná již 150 let své existence. Chrudimský Pěvecký sbor Slavoj je jedním z nejstarších pěveckých sdružení v Čechách (ustanoven byl roku 1856). Za dlouhou dobu svého působení se Slavoj stal významným kulturním tělesem a zajistil si (stejně jako PS Rubeš ve Skutči) trvalý historický význam pro Chrudim. Třetím, neméně důležitým tělesem na pódium KKS bude Big band Chrudim s dirigentem Martinem Profousem.

Pohádkový balet pro celou rodinu – Louskáček

Po ohlasech, které v loňském roce vzbudilo Labutí jezero, se na programu festivalu i letos objevilo baletní představení a vstupenky na ně opět patří k nejžádanějším.

Louskáček patří do klenotnice „bílé klasiky“, a proto nadále zůstává i na repertoáru baletu Severočeského divadla. K jeho neutuchající oblibě jistě přispívá překrásná Čajkovského hudba. Taneční suity z Louskáčka patří dodnes k nejpopulárnějším dílům orchestrální literatury. Libreto vychází z pohádky německého spisovatele E. T. A. Hoffmanna Louskáček a myší král, kde síla lásky a lidskosti přemůže zlé čáry a osvobodí duši. Louskáček je příběhem o sváteční atmosféře Štědrého večera, ve kterém se realita spojuje s dětskou fantazií ve fascinující labyrint.

Na balet jste zváni v neděli 15. dubna od 16 hodin do velkého sálu Kulturního klubu Skuteč.

Městské muzeum připomene skutečské osobnosti

Pátek 20. 4. v 18 hodin – Koncert věnovaný odkazu V. Nováka.

Koncert, který v městském muzeu zazní v předvečer odborného kolokvia, si klade za cíl odhalit mnohovrstevnou tvorbu Vítězslava Nováka a uvádět v život jeho dosud neprováděné skladby. To je ostatně i celoživotní snahou Prof. PhDr. Miloše Schnierera, předsedy Mezinárodní společnosti V. Nováka, který celý koncertní program sestavil a bude jím provázet. Spolu s ním vystoupí absolventi JAMU Brno a HAMU Praha: Radka Křížová – soprán a housle, Petra Hlaváčová – mezzosoprán, Marcela Křížová – klavír, Nikola Karageorgiev – violoncello.

Sobota 21. 4. Odborné kolokvium o V. J. Tomáškovi a V. Novákovi

Co si představit pod pojmem „kolokvium“? V podstatě jde o takovou menší konferenci, na níž se zajímavými příspěvky o životě a tvorbě jmenovaných skladatelů vystoupí hudební odborníci, historikové a muzikologové. Akce zdaleka není určena jenom odborníkům, právě naopak – program je přizpůsoben laické veřejnosti. Vstupné na tuto ojedinělou akci je zcela zdarma.

21. 4. v 18 hodin Klavírní recitál Martina Vojtíška

Kdo zavítal na klavírní recitál tohoto vynikajícího klavíristy, jehož doménou jsou skladby F. Chopina, ale i V. Nováka před dvěma lety, jistě nevynechá příležitost ocenit virtuositu Martina Vojtíška ani letos. Tentokrát se i ve světě uznávaný klavírista zaměří na vliv V. J. Tomáška (na kresbě) jako učitele Václava Würfela, který byl následně učitelem F. Chopinovi. Ve virtuosním provedení zazní klavírní sklady všech tří jmenovaných skladatelů.

Hudba stříbrného plátna

S atraktivním projektem filmové hudby se na skutečském festivalu představí Filharmonie Hradec Králové. Hudbu ze stříbrného plátna převádí na koncertní pódia a nechává posluchače unášet se vlnami fantazie za doprovodu známých a oblíbených melodií. V neděli 6. května od 16 hodin se velkým sálem Kulturního klubu ve Skutči ponesou melodie z filmů: Jih proti Severu, Zorro mstitel, Sedm statečných, James Bond, Kmotr a další.

Soutěžní přehlídka dětských sborů „O cenu Vítězslava Nováka“

Přehlídka, která navazuje na tradici předchozích 8 ročníků proběhne poprvé ve své historii jako soutěžní. Uskuteční se v sobotu 28. 4. od 9 – 16 hodin v Kulturním klubu Skuteč. Odborná porota bude hodnotit tyto sbory:
Dětský pěvecký sbor Skřivánek – Jablonec nad Nisou
Dětský pěvecký sbor Mládí – Jablonec nad Nisou
Dětský pěvecký sbor Da Capo – České Budějovice
Dětský pěvecký sbor Zpěváčci – Pardubice
(soutěžit budou 3 sbory z Pardubic, v různých věkových kategoriích)
Dívčí pěvecký sbor Kantiléna – Hradec Králové
Na zahájení soutěžní přehlídky, na kterou vás zveme v sobotu 28. dubna, vystoupí domácí – Dětský pěvecký sbor Cantando Skuteč. Vstup na přehlídku je zdarma.

Adiemus a Truvérská mše

Originální písňový cyklus, který v 90. letech slavil celosvětový úspěch a některé z jeho skladeb se staly i hity rozhlasových vln, teď máte možnost slyšet v unikátním prostředí poutního kostela Na Chlumku v Luži. Projekt nacvičil a s mnoha úspěchy po celé republice uvádí ženský pěvecký sbor Collegium Cantantium Praha se sbormistrem Zdeňkem Kudrnkou. Ten bude řídit i druhou polovinu koncertu, v níž zazní Truvérská mše Petra Ebena v provedení Dětského pěveckého sboru Cantando při ZUŠ V. Nováka ve Skutči. Nenechte si ujít – neděle 29. dubna od 16 hodin.

Festival zakončí opera Jakobín

Stalo se již tradicí, že operou bývá festival slavnostně zahájen i ukončen. Závěr IX. ročníku ozdobí jedna z nejoblíbenějších a nejuváděnějších českých oper – Jakobín Antonína Dvořáka. Hudba Jakobína tryskala Dvořákovi rovnou ze srdce, neboť v mnohém si evokoval své dětství, kdy sám chodil hrát na kůr i k muzice v rodné Nelahozevsi a jejím okolí.

Příběh na jedné straně líčí poměry českého maloměsta a na straně druhé návrat „podezřelého“ emigranta zpět do vlasti. Celá opera se nese ve smíšené atmosféře melancholie, sentimentu, humorného nadhledu i sebeironie. Jako v mnoha jiných podobně laděných českých dramatických dílech končí i zde všechny nakupené a vyhrocené konflikty v pokorném, smířlivém a vlídném zmoudření.

Operu Jakobín uvede v Kulturním klubu Skuteč v neděli 13. května od 16 hodin Divadlo J. K. Tyla v Plzni.