Festival se těší velkému zájmu, i když se jedná o závažná témata, jako je prodej dětí do otroctví, dětská práce, svědectví o životech a utrpení znásilněných žen ve válkou zbídačeném Kongu. O životě v Palestině, kde se nerozhoduje transparentně ve veřejných politických diskuzích, ale kde k zásadním výměnám názorů o budoucnosti dochází ve věznicích. Odtud se z odsouzených formují skupiny provázané do dokonalých sítí.

Po každém promítnutí filmu následuje diskuse k tématu. Zakladatel festivalu Igor Blaževič uvádí: „Proti potlačování práva na svobodu a lidské důstojnosti lze bojovat už tím, že zločiny vytáhneme na světlo, odhalíme je před zraky veřejnosti a ukážeme, jaká nesmírná síla a hluboké přesvědčení je na straně těch, kteří o svobodu, základní práva a důstojnost usilují.“ Diváci mohou shlédnout 8 filmů zaměřených na lidská práva.

(pz)