Uskutečnil se již 12. ročník této přehlídky. Pořadatelé mohli být spokojeni. Slavnosti přilákaly stovky návštěvníků.