Návštěvníci si tu mohou prohlédnout retrospektivní výstavu dvou předních scénografů loutkového divadla Pavla Kalfuse a Aloise Tománka, jež nese název 'Společně, každý svou cestou'. Výstava bude v prostorách muzea k vidění až do začátku roku 2014. Otevřen je i muzejní obchod a 
v průběhu října bude zprovozněna také s ním spojená kavárna.

Multifunkční sál 
v přízemí bude v běžném provozu sloužit jako herna pro děti. Muzeum připravuje v říjnu další doprovodné programy, například přednášky o historii Mydlářovského domu nebo o chrudimském loutkářství. Výhledově se návštěvníci mohou těšit i na loutkové filmy, divadelní představení nebo workshopy.