Celkem 26 členů souboru – hudebníků, tanečníků a zpěváků – bude vystupovat 2 – 3 krát denně zhruba na 20 koncertech a vracet se bude až 6. října. Kvůli váze si s sebou bohužel nevezou kontrabas, ale pronajmou si ho na místě