„Vedu kluky mimo jiné i k tomu, aby se naučili žít se starší generací. Je dobré věnovat volný čas užitečné a smysluplné činnosti. Ostatně – kdo má svého
koníčka, ten nezlobí,“ usmívá se vedoucí modelářského kroužku Jaroslav Chlad, který se v klubovně se svými svěřenci schází každé pondělí a čtvrtek odpoledne.