V Chrudimi tak mohli příchozí poprvé ve velkém počtu zároveň obdivovat i prostory rekonstruovaných Klášterních zahrad za kostelem svatého Josefa, kde byl ohňostroj po úvodním slovu starosty města Petra Řezníčka odpálen. Této možnosti využily odhadem na dva tisíce lidí.

O slavnostní zahájení nového roku v Hlinsku se postarala starostka města Magda Křivanová a ohňostroj pak ozářil oblohu nad památkovou rezervací Betlém. Ani v Hlinsku si barevnou podívanou nenechaly ujít davy lidí.