Návštěvníci tak mohli obdivovat židovský hřbitov (na snímku) a Synagogu v Heřmanově Městci, kde je zasvěceně provedl a seznámil s historií židovské obce první porevoluční starosta města František Pleskot. Poté si prohlédli zámek ve Slatiňanech a kladrubské koně na přilehlých pastvinách. Dnes Francouzi navštíví Lichnici, Oheb a město Chrudim.

Není bez zajímavosti, že Normandie je známá svými chovy závodních koní a reliéfem krajiny podobným Chrudimsku. První návštěva je možným začátkem další spolupráce, neboť vzájemné poznávání regionů je prospěšné pro kulturní a společenské přiblížení se a v širším měřítku pak otevírá možnosti další vzájemné spolupráce.

A co hosté dostanou na cestu do Francie? Naši Železnohorskou medovinu, pečené čaje, kozí sýry a vzpomínky na jedinečnou a neopakovatelnou krajinu Železných hor.
  František Bárta