Formou scénického čtení se mohli potkat s textem irského dramatika Martina McDonagha Mrzák inishmaanský. Úlohu režiséra si poprvé vyzkoušel herec  VČD Ladislav Špiner.

Obraz irské krajiny

Hlavním hrdinou příběhu je fyzicky postižený Billy, který to na svém rodném ostrově Inishmaanu nemá lehké.

Soucit s jeho handicapem je ostrovanům cizí, Billy si tedy zažije spoustu odstrkování a posměšků.

Když se dozví, že na sousedním ostrově právě natáčejí filmaři z Hollywoodu, ucítí v tom příležitost, jak opustit nehostinné místo, ke kterému ho váže poněkud ambivalentní vztah. Hra má plno zvratů a divák si nikdy nemůže být jistý, zda to, co právě slyší, je pravda nebo jen další výmysl. Ne nadarmo si prý Irové zakládají na tom, že jsou největšími lháři na atlantském pobřeží.

Martin McDonagh patří k nejhranějším autorům současnosti. Jeho černé komedie vynikají především vtipnými dialogy, zajímavými pointami a svérázným obrazem drsné irské krajiny.

Jeho díla ale nejsou samoúčelná, odráží se v nich i určité odcizení a pocit osamění člověka v dnešním světě.

Dobré výkony

Pardubická inscenace se nese v duchu McDonaghova textu – nebrání se drastické komice (jako třeba při scéně rozbíjení vajec o hlavu Josefa Pejchala), ale obsahuje i lehké náznaky sentimentu.

Ačkoliv herci absolvovali pouhé tři zkoušky, se svými rolemi se vcelku sžili. Nejlepší jsou Josef Pejchal a Petra Tenorová v rolích sourozenců McCormickových, kteří si některé scény viditelně užívají. Zaujme i představitel titulní role Petr Borovec, který s Billyho fyzickým postižením pracuje jemně, zbytečně ho nezdůrazňuje.

Vzhledem k tomu, že zvolenou formou představení bylo scénické čtení, nemohly být mnohé scény situačně rozehrány tak, jak by si zasloužily. Proto se vcelku nabízí možnost nastudovat Mrzáka inishmaanského jako regulérní inscenaci.

Martin McDonagh je určitě autor, který na repertoár patří, vlastně je překvapivé, že se nějaký jeho text v Pardubicích neobjevil už dříve.

A na své by si jistě přišli i diváci, kteří scénické čtení Mrzáka inishmaanského odměnili v sobotu večer dokonce potleskem vestoje.