Vlevo od cesty je močálovitá louka, místy s rákosem, vpravo bychom zanedlouho došli k malému rybníčku. Po přejití železného mostu projdeme lesem a otevře se nám pohled na hladinu Hamerské přehrady. Vlevo je les a vpravo jsou louky až k vodě. Protože jsou pravidelně sekány, hýří na nich v létě spousty květů.

Brzy dojdeme k náspu, který nás dovede k dalšímu mostu. Vlevo je zátoka do níž ústí levostranný přítok Valčice. Tenhle potok nad Vortovou napájí rybník Malý Černý a dále pokračuje v lukách pod vesnicí Zalíbené až k přehradě. Na jeho levém břehu je velká chatová osada. Pokračujeme dál po cestě, která se místy vzdaluje od přehrady a z níž se nám otevírají pohledy na pole která se táhnou až k zalesněnému hřebenu Žákovy hory.

Poté, co se stala Hamerská přehrada nádrží pitné vody, byl podél břehů vysazen ochranný pruh lesa. Proto při další cestě uvidíme hladinu jen málokde. Lesní cesta odbočuje vlevo do Studnice. Když půjdeme rovně, po málo používané pěšině, dojdeme k přehradě. Vlevo je zátoka a před námi je v dálce vidět koruna sypané hráze s domem hrázného na levém břehu. Před hrází je malý ostrůvek. Na břehu mne zaujal pomník na kterém je tento nápis:

„Dne 17. dubna 1931 v 7 hodin večer zemřel zde pan JUDr. Jaromír Červenka, vrchní rada z Pardubic. Raněn byl mrtvicí při návratu z rybolovu do strážního domku na přehradě. Když jsem to vyprávěl svému kamarádovi, také vášnivému rybáři,prohlásil: „Já znám ještě lepší smrt, a to ve vinném sklípku." Nezapře, že žije na jižní Moravě.

Jaroslav Koreček, výtvarník