V roce 1922 získalo od Thurn-Taxisů zříceninu hradu Košumberk Družstvo pro záchranu hradu Košumberka. V polovině roku 1922 se uskutečnily na hradě stavební a výkopové práce, při nichž bylo získáno velké množství archeologických předmětů z 13. až 17. století.

Část těchto předmětů byla v meziválečném období použita k výstavním účelům přímo na hradě, zbytek čekal na odborné zpracování na půdě budovy purkrabství. Dočkal se až roku 2008, tehdy byly předměty převezeny do prostor Regionálního muzea v Chrudimi, kde byly v letech 2008 až 2011 omyty a laboratorně zpracovány. Návštěvníci výstavy mohou zhlédnout výběr gotického a renesančního skla, kterému vévodí zlomky benátského skla a torzo zrestaurovaného skleněného džbánu. Dále je k vidění výběr stolní a kuchyňské keramiky z 13. až 17. století s dovozovými kameninami, majolikami a fajánsí.

Zajímavostí jsou zbytky miniaturního nádobíčka pro nejmladší obyvatele hradu. Další atraktivní předměty představují gotické, renesanční a manýristické kamnové kachle. O přítomnosti vyšší šlechty a vzdělané vrstvy nás informuje nález postříbřené knižní zápony a zlomek keramické obkladové desky se staročeským nápisem. Výstava je otevřena denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. (zr)