Vedle Slavoje vystoupily sbory Fiori Cantanti, Hluboké koření, Chrámový sbor Chrudim, Kiesse Nzamba, Malikchor a Salvátor.

Chrudimský smíšený pěvecký sbor Slavoj byl založen již v roce 1856 a je tak nejstarším dosud fungujícím českým pěveckým sborem. I proslulý pražský Hlahol vznikl až o pět let později. Členy Slavoje jsou dospělí dobrovolní zpěváci, které spojuje nadšení pro hudbu a sborový zpěv.

ŽIVÁ PAMÁTKA

„Když řekneme o něčem, že je kulturní památkou, tak si představíme významnou stavbu nebo výtvarné umělecké dílo, ale může to být i živá kulturní památka a ta stojí před vámi," řekl na úvod slavnostního koncertu Tomáš Židek a pokračoval:

„Na 160 let nikdo nevypadá, ale je zde nepřetržitá kontinuita. Jsou zde zpěváci, kteří znají a pamatují několik generací sbormistrů a zpěváků, kteří tuto tradici udržují.
Když si Hlinko nechalo zapsat svoje zhruba 200 let staré maškary na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO, tak jejich stáří není tak odlišné od věku Slavoje a myslím si, že by se nám časem mohl podařit také zápis do UNESCO," zažertoval Tomáš Židek ve své řeči.

Zároveň také zmínil fakt, že jméno Slavoj nikdy skutečně neexistovalo. Podle slov Tomáš Židka byl Slavoj hrdinný slovanský bojovník z falešného Rukopisu královédvorského, který spolu se Zábojem bojoval proti germánskému Luďkovi.

„Tento rukopis ale kulturně ovlivnil 19. i 20. století, tak neseme jméno, které nikdy neexistovalo. Odkazuje nás to k době, kdy se národ snažil vzedmout," dodává Tomáš Židek.

SLAVOJ DNES

Pod vedením současného sbormistra Zdeňka Kudrnky je repertoár Slavoje variací tradičního i moderního stylu sborového zpěvu, obsahující české i světové skladatele od renesance po současnost. V posledních letech se podařilo mezi členy přilákat řadu nových tváří a sbor tak výrazně omládl. Zároveň Slavoj výrazně rozšířil pole působnosti a vedle sbory v holandském Ede, německém Havelbergu a polských Vambeřicích navázal styky i se sborem z Francie. Doma pak spolupracuje s Chrudimskou komorní filharmonií a s pěveckým sborem Rubeš ze Skutče.