Kdy jste se s Ivanem Medkem setkal poprvé? Je pravda, že byl příbuzným malíře Antonína Slavíčka?
Když jsme opravovali budovu, ve které je nyní Galerie Antonína Slavíčka, sháněli jsme podklady, hledali malířovy příbuzné. Dostali jsme se při pátrání po rodině i na Ivana Medka. Byl v té době prezidentským kancléřem. Protože byl Slavíčkovým vnukem, zajímal jsem se o to, co mu po dědečkovi zbylo. Smál se, že při útěku na shromažďování dokumentů a obrazů opravdu čas neměl, ale nově vznikající galerií byl nadšen. Slíbil, že přijede do Kameniček a splnil to.

Galerie byla slavnostně otevřena v roce 2000. Tehdy k vám zavítal poprvé?
Ano, přijel společně se svou manželkou Helenou. Otevírali jsme tehdy zároveň Dům s pečovatelskou službou. Byli moc milí. Chválil naši obec a řekl, že by se neměla vyzdvihovat velká města kvůli kulturnímu životu. Ten se totiž mnohdy rozvíjí s větším nadšením v malých obcích, jen se o tom méně mluví.
Ivan Medek měl údajně příbuzenský vztah s T.G. Masarykem.
Byl jeho nevlastní pravnuk. Babička Slavíčková si vzala Herberta Masaryka.
Návštěva Kameniček v roce 2000 byla Medkova poslední?
Ještě k nám přijel, a to o tři roky později, kdy jsme odhalovali busty Antonína Slavíčka a K. V. Raise. Ivan Medek odhalil Slavíčkovu společně s malířkou Aničkou Dvořákovou, Raisovu bustu odhalili Radovan Lukavský a tehdejší vedoucí odboru kultury Naděžda Pemlová.
Byli jste potom v kontaktu?
Pravidelně jsme mu posílali novoročenky. Vím, že už byl hodně nemocný a přijet už k nám nemohl.