Jan Malík z pozice generálního sekretáře mezinárodní loutkářské organizace UNIMA také domluvil, aby jednotlivá národní centra této organizace věnovala loutky a loutkářské artefakty pro nově vzniklé muzeum. Po celou dobu své existence se pak sbírka muzea značně rozšiřovala.

Ilustrační foto.
Nová svítidla v Chrudimi přinesou úsporu

Muzeum se zaměřuje na shromažďování a zpracovávání dokumentů o vývoji českého i světového loutkářství. V současné době spravuje více než 50 000 sbírkových předmětů, z toho pak více než 8 500 loutek. Mimo loutek muzejní sbírku tvoří také scénické návrhy, makety, kulisy, programy, fotografie, zvukové záznamy, tiskoviny, rukopisy, výtvarná díla s loutkářským námětem, plakáty a další archiválie. Vystaven je ovšem pouhý zlomek. V prostorách muzea se rovněž nachází knihovna s asi 18 tisíci svazky a badatelské centrum. Ročně muzeum navštíví téměř 40 000 návštěvníků. Přístup do muzea je částečně bezbariérový.