Až do 5. září přináší dílo jednoho z nejvýznamnějších malířů konce 19. století Jakuba Schikanedera (1855 až 1924). Zároveň si lze ve stejném termínu prohlédnout výběr z tvorby Gustava Macouna (1892 až 1934). Otevřeno je denně mimo pondělí, pokud není státním svátkem, od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Jakub Schikaneder pocházel z rodiny celního úředníka, která se však opírala o divadelní a kulturní tradice. Vyšel z ní i Emanuel Schikaneder, který je známý jako libretista Mozartovy Kouzelné flétny.

Jakub Schikaneder studoval v Praze a v Mnichově. Často maloval melancholicky laděné obrazy stařen. Kolem přelomu století se v jeho díle objevuje městská krajina. Byla to především Praha. Malíř vyhledával pohledy na pražská předměstí, nábřeží i zákoutí ulic Malé Strany a Starého Města. Plátna, malovaná v podmanivých barvách soumraku, zachycovala často období teskných podzimních nálad nebo čas zimních večerů. Od roku 1910 Schikaneder zajížděl na severní pobřeží Německa a na ostrov Helgoland.

Gustav Macoun byl malíř krajinář. Po dokončení studií maloval na Vysočině – v Kameničkách a ve Svobodných Hamrech. Je považován za pokračovatele Antonína Slavíčka.

(zr)