Vždyť se zde sešli obdivovatelé výtvarného umění akademického malíře Jaroslava Hořánka i jeho ctitelé. Přišli náruživí sledovatelé zasvěcených komentářů univerzitního profesora Dr. Františka Dvořáka. Výstavu uspořádal Kabinet exlibris k 15. výročí úmrtí malíře z daru akademické sochařky Evy Hořánkové zastoupené její dcerou Hanou Procházkovou. Slavnostní ráz vernisáže ozřejmil i znamenitý akordeonový koncert žákyně ZUŠ Chrudim Lucie Bachurové pod vedením učitele Miroslava Pilného.

Profesor Dvořák přiblížil dílo Jaroslava Hořánka a jeho význam pro moderní české umění, grafiku a knižní značku – exlibris, které je hlavním zájmem chrudimského Kabinetu. Přitom zdůraznil význam Kabinetu, jedinečným ústavem s tímto úctyhodným zaměřením, jehož význam přesahuje hranice našeho státu. Výstava ukazuje na výtvarný vývoj významné umělecké osobnosti Jaroslava Hořánka. Postupně se propracovával z klasického akademismu ovlivněného jeho vysokoškolskými učiteli Jakubem Obrovským a Vratislavem Nechlebou. Hořánkova malířská tvorba se postupně obohacovala o grafiku ať již volnou nebo příležitostnou. K tomu výtvarnému přerodu přispělo přimknutí se k nové metodě síťotisku užitého jako umělecké seriografie. Objevitelská cesta obohatila Hořánkův kresebný projev o významnou složku odvážného kolorismu obdobně jako směřování k námětům rozverným, úsměvným i strašidelným. Jeho osobité pojetí prozařovalo do naší i evropské výtvarné scény a povýšilo figurální pojetí do neočekávaných dimenzí někdy směřujících až nepředmětnému, pestrému ornamentu. Výtvarný vývoj i proměny Hořánkovy podoby od dob mládí dokumentuje s citem sestavená expozice.

Jaroslav Hořánek ovlivnil i rozsáhlost fondů Kabinetu exlibris, přispěl osobní účastí k úrovni Trienale exlibris i atmosféře sjezdových setkání přátel této drobné grafiky, grafických skvostů. Byl významným členem SSPE (Spolku sběratelů a přátel exlibris), Sdružení českých umělců grafiků Hollar a k němu přimknuté hudební skupině Grafičanka. Jaroslav Hořánek byl člověkem ryzího charakteru a sám jsem si mnohokráte potvrdil jeho vstřícnost. Bylo to třeba při přípravě a realizaci novoročenky Knižního velkoobchodu. Pod přebalem se skrýval soubor knižních značek našich významných grafiků. Jindy pomáhal uskutečnit výstavu trojice grafiků – profesorů SOŠC Václava Hollara. V Československém kulturním středisku v Sofii představil výběr ze své tvorby exlibris. Nepřehlédnutelná byla jeho pomoc přesvědčivou argumentací při jednání na pražské celnici při přejímání na celní záznam výstavy exlibris Wojciecha Jakubowského. To umožnilo prezentaci mistrovských mědirytin v mnoha místech našeho státu. Jindy si vzpomínám na vzornou grafickou úpravu dopisu profesora Dvořáka s širokými okraji kolem plochy strojopisu. Ty vakáty plochy zřejmě nedaly nevyzdobit Jaroslavem Hořánkem „příšerkami“ tak typickými pro výtvarný projev jeho poslední výtvarné etapy. V blízkosti Jaroslava Hořánka roztávaly všechny obavy, ostych. Byl silnou, ale i vlídnou osobností, a tak jsem nemohl opomenout i trochu těch svých vzpomínek. Nynější výstava v chrudimské Nové výstavní síni potrvá jed do 10. dubna.

Jiří Soukup