V roce 1989 obdržel Josef Kábrt v našem městě cenu Trienále českého exlibris, která mu byla udělena in memoriam. Vytvořil celkem 179 knižních značek, jeho lístky byly velmi ceněny i v zahraničí, sběrateli ex libris byl velmi oblíben. Nejpodstatnější část své tvůrčí činnosti věnoval kreslenému filmu.

Natočil jako hlavní tvůrce více než 30 filmů, z nichž většina získala celou řadu významných ocenění doma i v zahraničí. Významná je jeho spolupráce s Jeanem Effelem na filmu „Stvoření světa“. Malbě a grafice se soustavněji věnoval po odchodu do důchodu. Jeho dílo získalo mnoho obdivovatelů na výstavách doma i v zahraničí. Ve své tvorbě se rád vracel k námětům svých filmů i námětům, které v něm vzbudila četba literárních děl.

Expozice bude doprovázena projekcí jeho animovaných filmů. Na vernisáž ve středu dne 5. března od 17 hodin promítneme film „Tragédie vodníkova“. Zveme Vás srdečně k návštěvě. Nová výstavní síň je otevřena od úterý do pátku od 10 do 13 a od 14 do 17 hodin, v sobotu, neděli a ve svátky od 14 do 17 hodin.