PÁTEK

Postřehy z návštěvy Kyjeva

Dvakačovice – Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Dvakačovicích vás zve na přednášku s promítáním fotografií. Postřehy z návštěvy Kyjeva a vyprávění o práci Diakonie na Ukrajině začínají 15. dubna v 18.00 na evangelické faře v Dvakačovicích. Promluví Hana Pfannová.

Yasmina Reza – Bůh masakru

Chrudim – Divadelní hra Bůh masakru představuje příklad chytré jiskřivé zábavy, která je založena na postupném odkrývání lidských charakterů čtyř na první pohled civilizovaných a solidních lidí. Dva manželské páry se sejdou, aby vyřešily následky rvačky mezi jejich dětmi, při které jeden z chlapců přišel o zuby. Hořká komedie plná nečekaných zvratů, krutosti a ožehavých témat je na programu v pátek 15. dubna v 19:00 hodin v Divadle Karla Pippicha. Hrají: Anna Polívková, Viktor Dvořák, Kristýna Kudrnáčová, Miroslav Novotný.

SOBOTA

Varhanní maraton

Chrastecko – Poslechnout si během jednoho odpoledne zvuk šesti varhan na šesti různých místech budou moci lidé v Chrasti a blízkých vesnicích. V sobotu se v místních kostelech a kapli uskuteční takzvaný Varhanní maraton. Varhaník Michal Hanuš odehraje na každém nástroji zhruba půlhodinové vystoupení, které předvede jeho možnosti.

Maraton začíná v 13:00 v zámecké kapli v Chrasti. Tamní varhany jsou z šesti nástrojů nejstarší, pocházejí z počátku 18. století, i když píšťaly podstoupily pozdější výměnu. Kromě Rosic jsou v itineráři také kostely v Chrasti, Řestokách a Chrašicích, poslední bude kostel svaté Markéty v Podlažicích, kde vystoupení začne v 16:45.

Vstupné je dobrovolné, přemísťování mezi kostely si musí zajistit každý sám.

Rybářské závody ve Svídnici

Svídnice – Rybářské závody na místním rybníku se konají v sobotu 16. dubna. Prezence od 6:15 do 7:00, startovné dospělí 200 Kč, děti 100 Kč. Občerstvení zajištěno.

Burza knih

Pohled – Nechcete vyhodit staré knihy nebo drobnosti? Tak neváhejte a přineste je pro akci nazvanou Burza knih a malý bleší trh (16.4. v KD). Knihy a věcičky můžete nosit celý týden od 11. do 16. dubna do KD (v otevírací době Jednoty) nebo na obecní úřad nebo po domluvě na tel.: 605 484 333. Za přinesené knihy a drobnosti vám poděkují, za odnesené v sobotu 16. dubna zaplatíte 5 Kč za kus.

Karneval pro děti

Chrudim – V sobotu 16. dubna v 15:00 začíná v Bejbišti karneval. Uvádí Honza Petráš Popleta. Čeká vás veselé tancování, Vodnická pohádka a soutěže o drobné ceny.

Komorní koncert v Kameničkách

Kameničky – Obec Kameničky vás zve v sobotu 16. dubna od 17 hodin do kostela Nejsvětější Trojice v rámci mezinárodního festivalu Pardubického hudebního jara na koncert flétnisty Yoshimi Oshimi (Japonsko) a cembalisty, fisharmonika Jaroslava Tůmy (Česká republika). Flétnista Yoshimi Oshima byl častým hostem nahrávacích studií českých firem, v Japonsku působí nyní především jako sólista a komorní hráč, od roku 1997 je také profesorem Hudební akademie v Kyótu, v současné době zastává na této škole i funkci děkana. V posledních letech často účinkuje v Jižní Koreji, v Číně i v různých evropských zemích, zejména v Německu, Itálii, Belgii i jinde. Jaroslav Tůma – varhaník, cembalista, hráč na klavichord a kladívkový klavír působí pedagogicky na Hudební fakultě AMU v Praze a je často zván do porot mezinárodních varhanních či cembalových soutěží. Své zkušenosti předává i na interpretačních nebo improvizačních mistrovských kursech v mnoha zemích včetně USA, Kanady, Japonska či Jihoafrické republiky.

NEDĚLE

Speciální prohlídky zámku Slatiňany: Pokrok nezastavíš!

Slatiňany - U příležitosti Mezinárodního dne památek se v neděli otevřou jinak nepřístupné části slatiňanského zámku. Podíváte se do jedinečně zachovalých a technicky unikátních prostor zámecké ledárny a kotelny, navštívíte chodbu hostinských pokojů v mezipatře s historickými stavebními plány, prohlédnete si půdu hlavní zámecké budovy a velkou knížecí koupelnu. Na závěr vstoupíte dřevěnou krytou chodbou do panské oratoře v kostele sv. Martina.

Začátek prohlídky vždy v 10:30, 12:30 a 14:30 hodin. Doporučujeme vstupenky rezervovat na tel. čísle 469 681 112.