PÁTEK

Představí se auta i motocykly

Heřmanův Městec, Prachovice – Od pátku do neděle tohoto týdne se v autokempu Konopáč u Heřmanova Městce uskuteční sraz majitelů tuningových automobilů. V Prachovicích si přijdou na své příznivci motocyklů značek JAWA a ČZ, kteří se sejdou v sobotu v 10 hodin na tamějším fotbalovém hřišti. Chybět nebude tombola, ukázky ani spanilá jízda přes Železné hory do Seče.

Noc kostelů

CHRUDIM

Kostel Nanebevzetí Panny Marie:

Mše sv. od 18 do 18.45 hodin

Milosrdenství a nebo spravedlnost? Zamyšlení P. Jiřího Heblta od 19 do 19.45 hodin

Volná prohlídka kostela s možností výkladu na požádání. od 20 do 23 hodin

Kostel sv. Josefa (Muzeum barokních soch):

Labyrint světa - Divadlo Víti Marčíka • od 20 do 21.30 hodin

360 let od založení kapucínského kláštera v Chrudimi – komentovaná prohlídka s promítáním dobových foto- grafií od 22 do 23 hodin

Jak to vypadá tam nahoře? - Prohlídka hudebního kůru a varhan, varhanní ukázky pod vedením MgA. Tomáše Židka Ph.D. od 23 do 23.20 hodin.

Evangelický kostel (Pardubická 324)

Literárně hudební pořad inspirovaný knihou J. A. Komenského „Labyrint světa a ráj srdce" v podání vokální skupiny Nestejskáme si; hudba a text: Jan Stejskal v 19 hodin

Obchůdek s fair trade výrobky a drobné občerstvení ve farním sále od 20 hodin

Vzpomínkový pořad k poctě Jeronýma Pražského – Evropana, vzdělance a buřiče ve 20.30 hodin

Modlitba a požehnání ve 22.30 hodin

Během večera bude možnost rozhovoru s farářkou Annou Lavickou, nebo také příležitost k seznámení se s Biblí či s církevní historií i s tím, co nabízí církev

Husův sbor Církve československé husitské (Rooseveltova 148):

Zahájení – koncert farního sboru Malikchor od 18 do 19 hodin

Od 19 do 22 hodin prohlídka sboru a varhan, liturgických předmětů, ukázka varhanní hudby, výstava obrazů malířky Edity Slabé, možnost posezení a přátelského rozhovoru s organizátory, drobné občerstvení zajištěno.

Songová bohoslužba od 22 do 23 hodin.

Modlitebna Církve bratrské Chrudim (Filištínská 27):

Úvodní slovo v 18.10 hodin

Blok současných křesťanských chvalozpěvů v 18.15 hodin

Blok pro děti v 18.25 hodin

Historie CB a geneze sboru v Chrudimi v 18.45 hodin

Současný život sboru v 19.05 hodin

Pěvecký sbor Kiesse Nzamba v 19.30 hodin

Acet ve 20.10 hodin

Prohlídka sborového domu a historických sklepů ze 14. století. ve 20.30 hodin

Opakování předchozích programů, rozhovory a občerstvení v průběhu celého večera.

BOJANOV

Kostel sv. Václava v Hrbokově bude otevřený od 19 do 20:30 a od půl osmé začíná jeho komentovaná prohlídka. Od devíti do jedenácti večer bude otevřený i kostel sv. Víta v Bojanově, a to včetně komentované prohlídky podmalované hudbou varhan.

DVAKAČOVICE

Evangelický kostel v Dvakačovicích se otevře už od čtyř odpoledne, kdy zde začne výtvarná díla. Od šesti se uskuteční jazzový koncert kapely nChant Jazz a v 19:15 začne promítání dokumentárního snímku Toto není všechno.

HEŘMANŮV MĚSTEC

Heřmanoměstecký kostel sv. Bartoloměje uvítá návštěvníky od sedmi večer a svíce a lucerny jej budou osvětlovat až do půl jedenácté. Od 19:40 začne přednáška, která zájemce seznámí s tím, co, jak a proč se používá při bohoslužbě. O půl deváté začne koncert nazvaný Marimba – hudba v netradičním podání Cécile Boiffin z Komorní filharmonie Pardubice.

Po deváté se návštěvníci přesunou do kostelu Českobratrské církve evangelické, kde začne před půl desátou prezentace k 60. výročí místního sboru.

Pouť turistů bude odtud pokračovat do Husova sboru, a to tak, aby tam dorazili na desátou, kdy se uskuteční literární pásmo poezie Jana Skácela v podání Katky Francové a Dušana Hřebíčka.

HLINSKO

V patrně nejstarší dochované hlinecké budově – Tvrzi, kde sídlí modlitebna Českobratrské církve evangelické začne program od pěti – na příchozí čeká výstava Židé na Hlinecku, dílna pro děti, židovské anekdoty a písně. V šest vypukne oficiálně Noc kostelů, a to vítáním šabatu a ukázky kletzmeru.

Poté začne přednášet Magda Křivanová o židech na Hlinecku. U řečnického pultíku ji vystřídá v osm večer Miroslava Göblová, která posluchačům představí židovské náboženství, tradice a zvyky. Po deváté bude patřit Tvrz hlineckým ochotníkům a jejich scénickému čtením Šumaře na střeše.

CHRAST

Kostel Nejsvětější Trojice v Chrasti otevře dveře od sedmi do devíti večer. Návštěvníci mohou vystoupat až na vrchol věže, nebo si prohlédnout či rovnou zahrát na tamní varhany. Od půl deváté bude možné navštívit také kostel sv. Markéty v Podlažicích.

KROUNA

Odbíjení zvonu pozve kolemjdoucí do kostelu sv. Michaela archanděla v Krouně už v šest večer. Po přivítání požehná krounský administrátor Vladimír Handl sochu sv. apoštola Petra, která nahradila odcizenou skulpturu v roce 1993.

Pořadatelé připravili také pásmo rytmických písní a prezentaci fotografií ze života farnosti, mši svatou i modlitbu za obec. Od půl osmé začne vědomostní hra pro děti nazvaná Křížem krážem kostelem

LUŽE

Zvony z kostelu Zvěstování Panně Marii zahájí před šestou večer Noc kostelů v Janovičkách. Uskuteční se zde mše svatá s hudebním doprovodem chrámového sboru ŘKF Raná a poté večer při svíčkách podmalovaný hrou na harmonium.

Také v kostele Panny Marie Pomocné na Chlumku se před šestou rozezní zvony, a když utichnou, začne zde mše.

Po ní bude následovat přednáška Zdenky Paukrtové o historii a vybavení tohoto svatostánku. Přednášející je osobou na slovo vzatou, neboť jako odborný restaurátorský dohled kontrolovala průběh opravy interiéru chrámu. Zdejší Noc kostelů završí koncert skladeb Mozarta, Bacha a dalších mistrů.

Zájemci si mohou prohlédnout od pěti do půl deváté také interiér kostelu sv. Bartoloměje ve středu Luže.

PROSEČ

Pořadatelé připravili v prosečském evangelickém kostele bohatý program už od půl páté. Na děti čeká kvíz, výroba náramků z ovčí vlny, házení šipkami na balonky i dvě pohádky.

Ti starší mohou zajít od půl osmé na koncert japonské houslistky a českého klavíristy, kteří zahrají skladby Mozarta, Schuberta a Prokofjeva. Možná je i prohlídka kostela s průvodcem.

RONOV NAD DOUBRAVOU

Ronovský kostel sv. Vavřince se otevře od sedmi večer, kde zde začne pásmo autorských písní Petra Mináře s kytarou a úryvky z knihy na motivy slavného příběhu Malý princ. Zájemci poznají i historii a stavbu kostela, nebo indický hudební nástroj esrádž.

Pozvánka na výstavu dětských výtvarných prací 
a keramiky

Krouna

Základní škola a Mateřská škola Krouna vás srdečně zvou ve dnech 10. června a 11. června na výstavu dětských výtvarných prací a keramiky. Přijďte se podívat na práce dětí a podpořte jejich celoroční snahu v hodinách výtvarné výchovy. Vystavené práce a keramiku si můžete zakoupit za symbolické ceny. Vstupné je dobrovolné.

Roztančené střevíčky

Skuteč – V pátek 10. června v 9:00 začíná v Kulturním klubu Skuteč již 20. komponovaný pořad tanečního klubu TKG Hlinsko, složený ze standardních a latinsko-amerických tanců. Srdečně jsou zváni diváci z řad okolních škol a i veřejnosti.

Národní přehlídka sokolských folklorních 
souborů

Slatiňany – T.J. Sokol Slatiňany byla pověřena pořádáním VI. ročníku národní přehlídky folklorních souborů, což je pro ni velkou ctí. Přehlídka se bude konat o červnovém víkendu 10. – 12. 6. 2016. S úctou k tradicím přijali Slatiňanští pořadatelství takovéto celostátní akce a jsou připraveni organizovat ji tak, aby byla propagací Sokola jejich města a kraje. Předpokládají, že proběhne v podobném duchu, jako ta, kterou pořádali u příležitosti 100 let založení slatiňanského Sokola v roce 2010. Společně s Českou obcí sokolskou připravili následující program:

Pátek 10. 6. 2016:

– odpolední příjezd účastníků (cca 300 folkloristů), uvítání a jejich ubytování

– slavnostní zahájení a večerní divadelní představení „Poctiví společníci" v režii Bohumila Gondíka, který režíroval velmi úspěšnou sokolskou „Prodanou nevěstu", s ní nedávno Formani ze Sokola Slatiňany slavili úspěch i na prknech Národního divadla.

Sobota 11. 6. 2016:

– dopolední zkoušky

– po obědě průvod městem od radnice k sokolovně v krojích s muzikou, s koňmi, dámy v sedle (barokní sedlání a sokolíci v sokol. krojích), kočáry s VIP hosty, historická kola, mažoretky, historické automobily, motocykly a další

– exhibice dámy v sedle, historická kola

– zdravice představitelů města a významných hostů

– požehnání přehlídce místním katolickým duchovním P. ThLic Boguslav Partyka

– vlastní folklorní přehlídka, kterou bude moderovat Mgr. Renata Klečková

– večerní a noční sokolská veselice s programovými vstupy a s nočním překvapením

Neděle 12. 6. 2016:

– po snídani dopolední rozloučení s aktéry přehlídky a rozchod

Nad celou akcí převzal záštitu I. náměstek Pardubického kraje Roman Línek a jsou na ní pozváni významní hosté z ČOS, Pardubického kraje, kulturní a sportovní osobnosti a zástupci partnerské obce Likávka ze Slovenska a další. Slatiňanští chtějí navázat na úspěchy, které sklízel jejich sokolský národopisný soubor Formani s účastí na projektu „Prodaná nevěsta" a předvést hostům z celé ČR i ze zahraničí své město i kraj v tom nejlepším světle. Na organizaci s nimi spolupracují i další slatiňanské spolky a organizace (město Slatiňany, Junák, hasiči, Národní hřebčín, Základní škola a další), tak aby to byla oslava Slatiňan a celého regionu.

Těšit se můžete na tyto sokolské soubory: Dřeváček Jihlava, Vycpálkovci Dolní Chabry, Rozmarýn Praha, Kordula Velké Bílovice, Džbánek Martínkov, Formani Slatiňany, Odra Vítkovice, Vitkovští Sokoli, Kyčera a Krušpánek Praha Vršovice a Sejkorky Slatiňany.

SOBOTA

Domov přivítá rodiny a přátele

Heřmanův Městec - Domov pro seniory, jehož zřizovatelem je hlavní město Praha, pořádá v sobotu již páté setkání rodin a přátel domova. Program začne v devět hodin ráno, kdy po slavnostním zahájení zazpívá sbor Hlas domova. Potom se již návštěvníci mohou vydat na prohlídku zámku s historickým výkladem anebo se seznámit s aktivitami, kterými se senioři zabývají. Děti se mohou těšit na zmrzlinový bufet, projížďky kočárem po parku anebo opékání buřtů. Seznámit se mohou i s canysterapeutickými psy.

Poctiví společníci

Zaječice – V sobotu 11. června v 19 hodin začíná v kulturním domě hra Poctiví společníci v režii Bohumila Gondíka.

Pozvánka na výstavu dětských výtvarných prací 
a keramiky

Krouna – Základní škola a Mateřská škola Krouna vás srdečně zvou ve dnech 10. června a 11. června na výstavu dětských výtvarných prací a keramiky. Přijďte se podívat na práce dětí a podpořte jejich celoroční snahu v hodinách výtvarné výchovy. Vystavené práce a keramiku si můžete zakoupit za symbolické ceny. Vstupné je dobrovolné.

Dětský den s Technickými službami

Chrudim – Dětský den s Technickými službami se koná v sobotu 11. června 2016 v 11:00 hodin v areálu Technických služeb Chrudim.

Cena TKG

Skuteč – V sobotu 11. června od 10:00 můžete přijít do Kulturního klubu Skuteč na celostátní taneční soutěž pro registrované taneční páry v kategorii junior a dospělí, v tanečních třídách D, C a B. Soutěží se v latinsko-amerických tancích, ve standardních tancích i v kombinaci tanců. Soutěž probíhá po celý den.

Národní přehlídka sokolských folklorních 
souborů

Slatiňany – T.J. Sokol Slatiňany byla pověřena pořádáním VI. ročníku národní přehlídky folklorních souborů, což je pro ni velkou ctí. Přehlídka se bude konat o červnovém víkendu 10. – 12. 6. 2016. S úctou k tradicím přijali Slatiňanští pořadatelství takovéto celostátní akce a jsou připraveni organizovat ji tak, aby byla propagací Sokola jejich města a kraje. Předpokládají, že proběhne v podobném duchu, jako ta, kterou pořádali u příležitosti 100 let založení slatiňanského Sokola v roce 2010. Společně s Českou obcí sokolskou připravili následující program:

Pátek 10. 6. 2016:

– odpolední příjezd účastníků (cca 300 folkloristů), uvítání a jejich ubytování

– slavnostní zahájení a večerní divadelní představení „Poctiví společníci" v režii Bohumila Gondíka, který režíroval velmi úspěšnou sokolskou „Prodanou nevěstu", s ní nedávno Formani ze Sokola Slatiňany slavili úspěch i na prknech Národního divadla.

Sobota 11. 6. 2016:

– dopolední zkoušky

– po obědě průvod městem od radnice k sokolovně v krojích s muzikou, s koňmi, dámy v sedle (barokní sedlání a sokolíci v sokol. krojích), kočáry s VIP hosty, historická kola, mažoretky, historické automobily, motocykly a další

– exhibice dámy v sedle, historická kola

– zdravice představitelů města a významných hostů

– požehnání přehlídce místním katolickým duchovním P. ThLic Boguslav Partyka

– vlastní folklorní přehlídka, kterou bude moderovat Mgr. Renata Klečková

– večerní a noční sokolská veselice s programovými vstupy a s nočním překvapením

Neděle 12. 6. 2016:

– po snídani dopolední rozloučení s aktéry přehlídky a rozchod

Nad celou akcí převzal záštitu I. náměstek Pardubického kraje Roman Línek a jsou na ní pozváni významní hosté z ČOS, Pardubického kraje, kulturní a sportovní osobnosti a zástupci partnerské obce Likávka ze Slovenska a další. Slatiňanští chtějí navázat na úspěchy, které sklízel jejich sokolský národopisný soubor Formani s účastí na projektu „Prodaná nevěsta" a předvést hostům z celé ČR i ze zahraničí své město i kraj v tom nejlepším světle. Na organizaci s nimi spolupracují i další slatiňanské spolky a organizace (město Slatiňany, Junák, hasiči, Národní hřebčín, Základní škola a další), tak aby to byla oslava Slatiňan a celého regionu.

Těšit se můžete na tyto sokolské soubory: Dřeváček Jihlava, Vycpálkovci Dolní Chabry, Rozmarýn Praha, Kordula Velké Bílovice, Džbánek Martínkov, Formani Slatiňany, Odra Vítkovice, Vitkovští Sokoli, Kyčera a Krušpánek Praha Vršovice a Sejkorky Slatiňany.

NEDĚLE

Červnové víkendy v rekreačních lesích Podhůra

Podhůra – Během června je pro návštěvníky rekreačních lesů Podhůra připravena pestrá nabídka sportovních i zážitkových akcí. V neděli 12. 6. Vzhůru na Podhůru aneb Rodina v pohybu. Od 13 do 17 hodin vás čeká sportovní odpoledne pro celou rodinu pod vedením odborných trenérů. Vyzkoušet si můžete jízdy na pumptreku a singltreku, cvičení v lesní tělocvičně, koloběžky, nordic walking, orientační běh, instruktáž první pomoci.