„I letošní velikonoční svátky bylo na nádvoří rušno. Sobotní ráno se ještě halilo do deště, ale odpoledne na pletení pomlázek už bylo nádherně. Dovednosti pletení pomlázek se lidé mohli přiučit díky Františku Mikanovi z Podhradí. Pan Mikan pletl pomlázky příchozím zdarma, velice rychle a vzpomínal přitom na časy svého dětství, kdy každý kluk zvládl také otloukání píšťalek. Musím říci, že mnozí dnešní muži na otázku, zda umí uplést pomlázku, odpoví záporně," poznamenala kastelánka hradu Ivana Matyková.