VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Když se v Chrasti řekne škola ...

Chrast - (FOTOGALERIE) "Někdo chodil do školy rád, někdo si sposledním vysvědčením přísahá, že práh základní školy už nikdy nepřekročí. A přece se vracíme, ať už fyzicky, nebo ve vzpomínkách," říká ředitelka Základní školy v Chrasti Lenka Budínská.

15.4.2009
SDÍLEJ:

Ze života Základní školy v Chrasti.Foto: archiv školy

Komunitní škola - škola pro všechny

Od října loňského roku pracuje v Chrasti u Chrudimi KOMUNITNÍ ŠKOLA, která je druhou školou tohoto typu v Pardubickém kraji.

"Lidé se mě často ptají, proč jsme v Chrasti otevřeli KOMŠKOLU, co nás k tomu vedlo? Odpověď je jednoduchá. Tento časově náročný projekt jsme se rozhodli realizovat proto, abychom vyplnili prázdné místo. Občané v Chrasti přijdou z práce domů a v podstatě tady mimo restaurací a stadionu není kam jít. Proto nabídka komunitní školy, jako možnost pro lidi, možnost vzdělávat se a společně s ostatními zájemci se věnovat určité aktivitě," uvádí Martina Lacmanová, která je koordinátorkou KOMUNITNÍ ŠKOLY Chrast.

Nabídka kurzů se odvíjí od zájmu občanů města a okolí. Kurzovné je stanoveno tak, aby pokrylo mzdy lektorů, materiál a pronájem potřebného vybavení. Zakladatelky tohoto občanského sdružení Lenka Budínská, Monika Jará a Martina Lacmanová předpokládaly, že toto je možnost, jak lidem nabídnout smysluplné trávení volného času a setkávání. To vše se v budově školy, která disponuje vybavením, je vytopená a k odpoledním aktivitám, přímo nabízí.

"Pozičně je naše škola ve středu města, dostupná pro všechny občany. Hlavními partnery komunitní školy je Město Chrast a Pardubický kraj, bez jejichž pomoci by se nám tento projekt jen stěží podařilo zrealizovat. Oba zmíněné subjekty věnovaly komunitní škole po 10 000,- Kč za což jim patří velký dík," dodává Lacmanová.

A jak se Komunitní škole daří dnes? "V těchto dnech probíhá rozjezd již druhého bloku, který nabízí činnost na březen až červen. Podzimní kurzy 2008 naprosto předčily veškerá naše očekávání. Lektorský tým ve složení Irena Baxterová, Zdena Žejdlíková, Jana Štěpánková, Monika Jará, Věra Malinová, Miluše Jendruchová, Petra Dušková a Alena Lorková se pravidelně věnují všem našim klientům. Lektorský tým vzájemně spolupracuje, myslím, že jsme měli štěstí na výběr šikovných lidí. Klienti nachází své uplatnění v různých oblastech od relaxačního cvičení 5 Tibeťanů a pilates, přes kurz základů počítačů pro starší a věkem mírně pokročilé, úpravu digitální fotografie - digiscrapbook, základy anglického jazyka , kurz keramiky pro malé i velké až po seniorklub. V jarním bloku se rozjel kurz německého jazyka pro začátečníky, kurz keramiky pro dvojice rodičů a dětí a v plenkách je mamaklub," vypočítává Martina Lacmanová.

Komunitní škola chce do budoucna pořádat i jednorázové akce v sobotu. První vlaštovkou byl 4.4. kurz sobotního malování na tašky barvami na hedvábí. "Zájem byl veliký a ohlasy velice příznivé. Věříme, že naše komunitka se bude i nadále těšit takové přízni lidí, jako doposud a že se nám bude dařit zaujmout občany nejen naší nabídkou, ale i přijatelnými cenami," informuje spokojeně Lacmanová.

Více informací o komunitní škole najdete na www.skola-chrast.net. Vaše případné dotazy zodpoví na e-mailové adrese: komunitkachrast@centrum.cz, nebo na tel. čísle 608629883.

Když se řekne „základka“…

„Svoji Základní školu v Chrasti jsem opustila za celý svůj život na devět let. A to jsem zde ještě v této pauze absolvovala povinnou pedagogickou praxi. Celkem 26 let otevírám denně dveře chrastecké školy – poslední rok a čtvrt jako ředitelka. Některá zákoutí staré budovy jsou stejná jako před pětadvaceti lety. Ale mnoho věcí se změnilo. Něco k lepšímu – vybavení školy, metody výuky, něco je horší než tehdy – chování některých žáků, spěch, stres,“ říká ředitelka Základní školy v Chrasti Lenka Budínská.

„V této škole se denně potkává 436 žáků a 44 pracovníků školy. Možná pro to veliké množství vztahů jsme si vybrali pro svůj školní vzdělávací program název Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí,“ pokračuje Budínská.

Dvě školní budovy, jídelna s kuchyní a nová sportovní hala v návštěvnících na první pohled vyvolají zcela jistě dojem bludiště. Ale je to sladěný mechanizmus, poskytující službu veřejnosti. V každé z devatenácti kmenových tříd je počítač s internetem, do konce dubna se rozšíří počet interaktivních tabulí ze čtyř na pět – škola patří k nejlépe vybaveným v oblasti ICT v okrese (toto se daří díky finančním prostředkům zřizovatele, věcným i peněžním darům sponzorů a v neposlední řadě díky penězům z grantu ESF OPVK).

Na I. stupni se škola může pyšnit od 23. března 2009 dvěma zcela opravenými třídami, kdy vlhkost a plíseň byly nahrazeny novými omítkami, byla vyměněna kompletní elektroinstalace, voda, topení a podlahová krytina (vedení školy touto cestou děkuje sponzorům a všem zaměstnancům jejich firem).

"Škola se podílí díky těmto lidem na celé rekonstrukci v hodnotě cca 450 000,-Kč pouze sedmdesáti tisíci. Kéž by se takových sponzorů našlo víc!
Zřizovateli školy Městu Chrast není stav základní školy lhostejný – vedení města v současné době hledá finanční zdroje na kompletní rekonstrukci WC ve staré budově školy a také na zateplení obou budov a výměnu oken", sdělila ředitelka školy Lenka Budínská.

"Výborná je i spolupráce naší školy s obecními úřady v Horce, ve Smrčku a v Řestokách – všechny tyto vesnice škole přispěly v roce 2008 finančním obnosem nad rámec svých povinností. Obec Horka i v roce 2009 darovala škole 65 000,-Kč na výškově stavitelný nábytek," doplňuje pedagožka.

V minulém školním roce byla škola úspěšná v podávání grantů a žádostí o sponzorské dary – výsledkem jsou dvě nové učebny pro výuku fyziky či chemie a cizích jazyků, pomůcky pro environmentální výchovu, dětské hřiště, které slouží i chrastecké veřejnosti, odpočinková zóna s bylinkovou zahrádkou a nový výškově stavitelný nábytek v několika třídách. Ani letos na školu sponzoři nezapomínají – již věnovali 85 000,-Kč, také v grantech se daří. Posledním úspěchem je 74 000,- Kč z Nadace partnerství Bezpečné cesty do škol/Na zelenou. Pouze dvě školy z Pardubického kraje byly v tomto grantovém řízení úspěšné.

"Škola nechá vypracovat dopravní studii na základě rozsáhlého mapování nebezpečných míst na cestě našich žáků do školy. Cenné na tomto projektu je, že se na jeho sepsání a realizaci podílí všichni žáci i učitelé a vše řídí žákovský parlament. Tato žákovská instituce vznikla v říjnu 2008 po demokratických volbách od čtvrtého do devátého ročníku. Je vidět, že rozvíjení klíčových kompetencí žáků v této škole je zaměřeno na život v komunitě celého města," říká s potěšením Budínská.

"Pedagogové naší školy vedou po vyučování obětavě zájmové kroužky – eTwinning, florbal, míčové hry, angličtinu pro nejmenší. Právě volnočasové aktivity jsou třešničkou na dortu života chrastecké školy. Do budovy školy byla v září 2008 přestěhována z odloučeného pracoviště školní družina s kapacitou 60 žáků. Již mnoho let zde působí školní klub (v okrese Chrudim jsou pouze dva). Smyslem tohoto školského zařízení je nabídnout žákům druhého stupně aktivní a bezpečné trávení volného času formou zájmových kroužků a relaxačních aktivit. Týdně projde klubem více než stotřicet dětí. Sobotní šachové turnaje, „kámošení“ – ať již „malované“ či „upečené“, lákají žáky a jejich kamarády z jiných škol do Chrasti i o víkendu. Ve škole pracuje již několik let pěvecký sbor Zvoneček, který dělá radost svými písničkami obyvatelům Chrasti a na předvánoční „turné“ vyjíždí i do okolních vesnic," vypočítává Budínská.

Počítačová učebna je každou středu odpoledne otevřena pod dozorem pedagogů pro žáky, kteří doma nemají počítač či internet. Někteří žáci našli cestu i do Komunitní školy, která vznikla v září 2008.

„Jsem velmi hrdá na práci a úspěchy našich učitelů i žáků“, říká ředitelka školy. Učitelé publikují své projekty a nápady v odborném tisku (Učitelské noviny, Týdeník školství, Nakladatelství Raabe) jako příklady dobré praxe. Za eTwinning škola získala několik certifikátů kvality a tuto moderní a pro žáky lákavou formu výuky prezentovala paní učitelka na Národní konferenci v Poděbradech i na Mezinárodní konferenci v Praze, kam se chrastecká škola probojovala spolu s dalšími devíti nejlepšími školami z celé ČR.

Žáci přivážejí do školy spoustu diplomů a ocenění ze soutěží. V uplynulém roce to bylo zejména vítězství žáka šestého ročníku v celostátní soutěži České hlavičky 2008 a týdenní zájezd do Francie jako odměna za krajské kolo Festivalu vědy a techniky mládeže AMAVET 2008. Dopravní kroužek se probojoval do celostátního kola dopravní soutěže do Prahy, odkud přivezli krásné 5. místo. Ve znalostních soutěžích byla velkým úspěchem vítězství v okresních kolech Matematické olympiády, Fyzikální olympiády, Olympiády v německém jazyce a v anglickém jazyce. Němčinu umí letos nejlépe v Pardubickém kraji žákyně IX.A chrastecké školy, která nedávno školu i Pardubický kraj reprezentovala v celostátním kole Olympiády v německém jazyce. Mladí zdravotníci měli velký úspěch v krajském kole soutěže.

„Naši žáci se také učí spolupracovat, nejen soutěžit“, podotýká ředitelka. Redakční žákovská rada tvoří školní časopis Chrastpark, při projektových dnech napříč školou se učí velcí spolu s malými. V duchu myšlenky „Velcí malým“ pořádají deváťáci každý rok 1.června pro celý první stupeň dětský den. Adoptovaný spolužák z Ugandy má ve vstupní hale svoji vitrínku na dopisy a vymalovanou africkou krajinu. Vyvrcholením školního roku bude i letos Školní akademie (18. ročník, tentokrát na téma „Od Svěráka k Cimrmanovi“).

Běžně skloňovaným slovem ve škole je ZAJOCH aneb Zaječice jdou do Chrasti – třídenní zážitkový stmelovací kurz pro šesťáky s GO! technikami. Do šestého ročníku totiž přichází pravidelně kolem patnácti dětí ze Zaječic.

„Abychom předešli vytvoření nežádoucích vztahů v nově vznikajících kolektivech, vyjíždí hned druhý den školního roku šesťáci se svými třídními učiteli a metodičkou prevence do lanového centra v Krkonoších – opět je to naplňování školního vzdělávacího programu v praxi. Práce s třídními kolektivy se mi zdá stále těžší, přibývá problémových žáků. Učitelé se soustavně proškolují, spolupracujeme se Střediskem výchovné péče v Chrudimi a jeho psychologem, s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Chrudimi, a přesto jsou pro nás někteří žáci dosti tvrdým oříškem. Ale pevně doufám, že i tyto děti dokážeme společně s rodiči přivést k přesvědčení, že frajer je ten, kdo něco umí, hraje fair - play, a plní si svoje úkoly – jen to u některých dětí déle trvá“, konstatuje ředitelka školy Lenka Budínská, která zároveň zastává i funkci výchovné poradkyně.

Pro ty, kteří by se o Základní škole v Chrasti chtěli dozvědět více, máme dva tipy: www.skola-chrast.net nebo můžete navštívit Den otevřených dveří v sobotu 18. 4. 2009 v 9,00 hodin.


15.4.2009 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

annonce-logo

Nabídky práce

+ Podat inzerát

Vzdělávání a školství - Vzdělávání a školství Asistenti učitelů 9 925 Kč

Asistenti pedagogů Asistent(ka) pedagoga. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 9925 kč, mzda max. 12610 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Poličská 757, Hlinsko, POŽADAVKY: vzdělání odpovídající požadavkům stanovených v ustanovení § 20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů., Zástup na pracovní neschopnost., První kontakt učiňte prosím na výše uvedeném telefonním čísle od 8:00 do 17:00.. Pracoviště: Základní škola praktická a speciální poličská 757 - hlinsko, Poličská, č.p. 757, 539 01 Hlinsko v Čechách 1. Informace: Tomáš Louda, +420 469 311 597,731 576 355.

Zdravotnictví - Zdravotnictví Sociální pracovník 21 300 Kč

Odborní pracovníci v oblasti sociální práce Sociální pracovník/ce. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 21300 kč, mzda max. 32070 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Školní náměstí 11, 537 01 Chrudim, Místo na dobu určitou - zástup za nemocenskou, MD a RD., NÁPLŇ PRÁCE: Poskytování odborného sociálního poradenství a administrativní činnosti související s provozem organizace. , POŽADAVKY: Ukončení vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Praxe v oblasti odborného sociálního poradenství vítána, není však podmínkou. Trestní bezúhonost a morální bezúhonost. Dobrá úroveň práce s PC, ŘP sk. B., ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY: Odměňování dle zákona č. 262/2006 Sb. A nařízení vlády š. 340/2017 Sb. v platném znění. Možnost dalšího vzdělávání a osobního růstu, zaměstnanecké benefity, 5 týdnů dovolené, příjemné prostředí, kvalitní a pohodový kolektiv., První kontakt učiňte prosím na výše uvedeném telefonním čísle (dle konzultačních hodin na www.poradnapardubice.cz) nebo na e-mailové adrese, či přímo na provozovně.. Pracoviště: Poradna pro rodinu pardubického kraje - chrudim, Školní náměstí, č.p. 11, 537 01 Chrudim 1. Informace: Marie Panáková, +420 469 319 632,737 360 028.

Výroba - Výroba Manipulační dělníci ve výrobě 13 200 Kč

Manipulační dělníci ve výrobě Manipulační dělník ve výrobě. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13200 kč. Volných pracovních míst: 12. Poznámka: Místo výkonu práce: Třemošnice - Hedvikov 1, Krátkodobé zaměstnání. , První kontakt učiňte prosím na výše uvedeném telefonním čísle v PO a ČT v době od 9 - 11:00 hod.. Pracoviště: Vidininvest trade s.r.o. - kovolis hedvikov 1, třemošnice, 538 43 Třemošnice. Informace: Oleksij Koval, +420 776 383 333.

Služby - Služby Uklízeč, uklízečka 8 000 Kč

Ostatní uklízeči a pomocníci Uklízeč/ka. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 8000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Fibichova 52, Chrudim. , NÁPLŇ PRÁCE: Úklid společných prostor v bytových a panelových domech., POŽADAVKY: Řidičský průkaz sk. B.- aktivní řidič., První kontakt učiňte prosím na výše uvedeném telefonním čísle.. Pracoviště: Jana netolická, Fibichova, č.p. 52, 537 01 Chrudim 1. Informace: Jana Netolická, +420 777 164 156.


Videosouhrn 20. dubna 2018

Hrůzné nálezy z popelnic a tři tisíce pokut v jednom dni: zhlédněte videa dne

Automobil se střetl s motocyklem

Automobil se střetl s motocyklem

ERA-PACK vykročil do finále vítězně

Chrudim - V úvodním utkání finálové série VARTA futsal ligy využili hráči chrudimského ERA-PACku domácího prostředí a pražskou Spartu porazili 2:1.

Veřejné opatrovnictví pomáhá lidem v nouzi

Chrudim - V některých případech se nemůže stát opatrovníkem fyzická osoba. Na řadě je proto obec a tzv. veřejné opatrovnictví.

Jarní cena Chrudimě s tancem

Chrudim - V sobotu se ve velkém sále Chrudimského Muzea bude konat taneční soutěž Jarní cena Chrudimě.

Finálová série ERA-PACKu se Spartou začne před televizními kamerami

Chrudim - Futsalisté ERA-PACKu Chrudim čekali čtrnáct dní na finálového soupeře - pražskou Spartu.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT