Ta sestává z 85 tisíc jednotlivých klíčů seskupených do písmen tvořících slovo Revoluce. Fonty písmen jsou převzaty z tiskovin a výrobků známých z období před listopadovou revolucí.

Socha má podobu slova „Revoluce“, jehož písmena tvoří fonty: Počáteční velké R: z novin - dobové Rudé právo, velké E - z tehdejšího toaletního papíru, malé v - z vaty, velké O - z obalu žvýkačky Pedro, velké L - z reklamy pana Vajíčka, velké U - z tuzexového poukazu (bonu), velké C - z loga cestovní kanceláře, velké E - z komunistické legitimace.

Sochu na náměstí přivítal chrudimský galerista Luboš Jelínek.

Klíčová socha bude v Chrudimi umístěna přibližně dva měsíce.

Jiří David vyjádřil Klíčovou sochou svůj názor na dvacet let od sametové revoluce.

„Objekt představuje osobní polemiku s vývojem v České republice. Nejde určitě o oslavný pomník nebo naopak pouze o kritické dílo. Plastika vyjadřuje ambivalenci, kterou při pohledu na dnešní společnost a politiku pociťuji,“ vysvětluje autor.

KDO JE JIŘÍ DAVID?

Již přes dvě desítky let výrazně spoluvytváří podobu českého umění.

Malbami s volným využíváním znaků a politických symbolů formoval postmoderní program na přelomu 80. a 90. let, kdy se začal věnovat i instalacím objektů a psaní textů odrážejících pozici umělce a umění ve společnosti.

Byl jedním ze spoluzakladatelů skupiny Tvrdohlaví.
OTÁZKA PRO starostu Chrudimě Petra Řezníčka

Jak se vám líbí Klíčová socha výtvarníka Jiřího Davida, která je teď instalována na Resselově náměstí? A nebojíte se třeba toho, že nějací vandalové v noci dílo poškodí nebo z něj část klíčů rozkradou?

Myslím že je to zajímavá myšlenka, vytvořit sochu z klíčů, kterými se před více než dvaceti lety symbolicky cinkalo na náměstích. Jde o dílo, které by mohlo lidem leccos připomenout, především konec komunismu v Čechách, přinejmenším v té podobě, jaká tu byla před 21 lety. Nakonec i ta symbolická písmena, ze kterých je socha v podobě slova „Revoluce“ složena, jsou dokladem doby před jednadvaceti lety. Například písmenko 'R' pochází z titulku tehdejšího Rudého práva, jiné zase z reklamy pana Vajíčka. Co se týče mého pohledu, já s tou sochou nemám žádný problém. A co se týká možného poškození díla: socha je umístěna v dohledu kamerového systému chrudimské městské policie, tak ať někdo zkusí podráždit pozornost městských strážníků. Ale všechno je dobře vidět…