V ní zejména představitelé obcí naleznou dobré zkušenosti z jiných měst, jak mohou napomoci sdružením dětí a mládeže. Mezi její autory patří nejmladší starosta Pacova Lukáš Vlček či chrudimský místostarosta Roman Málek. Ten se věnoval například rozboru na téma Co volnočasové organizace přinášejí městu a to v praxi. Jsou to aktivity opravdu rozmanité – od ekologické výchovy až k práci s dětmi či podpoře cestovního ruchu.

„Knížečka obsahuje i několik rozhovorů s komunálními politiky, náměty, jak mohou být neziskovky užitečné obci a samozřejmě to, co zase pro spolkový život může udělat radnice. Vše doplněno o ucelený přehled organizací České rady dětí a mládeže a vybaveno pěknými fotografiemi. Užitečné čtení - kéž by se dostalo do rukou co největšímu množství starostů a radních či úředníků, kteří na radnicích zodpovídají za naši oblast,“ říká k publikaci předseda Asociace TOM Tomáš Novotný.

Knížka, která vznikla za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, je k dispozici na České radě dětí a mládeže a zájemci si ji mohou vyžádat také u Občanského sdružení Altus na adrese altus@chrudimka.cz. Mezi jinými ji má již vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek či starosta Litomyšle Michal Kortyš.