Tříkráloví koledníci se v sobotu již poosmé objeví i v Heřmanově Městci. „V předchozích sedmi letech se v našem městě vybrala neuvěřitelná částka přesahující 300.000 korun a tato suma každým rokem stoupá. V loňském roce jsme na charitativní činnost vybrali více jak 61 tisíc korun. Kč. Všem dárcům patří za jejich štědrost obrovský dík,“ říká heřmanoměstecký Marek Výborný. Díky sbírce se mimo jiné podařilo dovybavit oblastní středisko Charity v Chrudimi poskytující pečovatelskou a ošetřovatelskou službu. Část prostředků byla věnována i na stavbu školy v Bangladéši. „Věříme, že i letos budou mít občané své dveře pro koledníky otevřené. Jsme si vědomi, že podobných sbírek je celá řada, ale budeme vděční i za drobné příspěvky. Každá koruna pomůže našim bližním v nouzi jak v České republice, tak ve světě. Tři králové, kteří nesli dary do Betléma, budou mít pro každého připravenou koledu a malou pozornost,“ dodává Výborný.


Posláním Sdružení Charita Česká republika je pomáhat těm nejpotřebnějším, lidem v nouzi bez ohledu na jejich vyznání, rasu nebo národnost. Na začátku ledna 2009 organizuje toto sdružení již tradiční Tříkrálovou sbírku, kterou řádně povolilo Ministerstvo vnitra ČR. V této době budou po domácnostech většiny měst a obcí chodit skupinky tří králů s koledou a prosbou o příspěvek do pokladničky. Podpořit sbírku je možné také zasláním dárcovské SMS ve tvrau DMS KOLEDA na číslo 87 777. Podrobnosti naleznete také na www.trikralovasbirka.cz.

Tříkrálová sbírka je určena na pomoc rodinám a lidem v nouzi a na podporu charitního díla doma i v zahraničí. 65% výtěžku bude věnováno na regionální projekty chrudimské charity (ošetřovatelská a pečovatelská služba, a občanská poradna), které svojí působností zahrnují region Heřmanoměstecka. Sbírka je chráněna proti zneužití, neboť každá skupinka bude mít zapečetěnou pokladničku a vedoucího staršího 18 let, který bude vlastnit průkazku s pověřením generálního sekretáře SCHČR. Pokud by kohokoli navštívily v těchto dnech osoby bez těchto náležitostí či jinak podezřelé, prosíme o okamžité oznámení Policii ČR.

Marek Výborný