Od 15 odin je zde připraveno vystoupení kapely Hluboké koření, která všechny přítomné potěší zpěvem vánočních koled.