Venku se opět otepluje ale průvodci Františku Peckovi (na snímku vpravo) není horko ani ve společenském obleku. Uvnitř chrudimského kostela Nanebevzetí Panny Marie je totiž stále příjemných 21 stupňů. I turisté sem proto chodí nejen za poznáním, ale také za vítaným osvěžením.

„Vstup do kostela se zmrzlinou v ruce ale nikomu tolerovat nemůžeme, i když krátké kalhoty jsme ochotni přehlédnout,“ uvádí Pecka a připomíná i další pravidla. Třeba to, že do kostela se nechodí se psy nebo že pánové by měli vstupovat bez pokrývky hlavy, na což se občas zapomíná. Před vchodem se rovněž vypínají mobilní telefony a uvnitř kostela platí zákaz fotografování. „Lidé jsou ale na uvedená pravidla většinou zvyklí i odjinud, takže bývá všechno v pořádku,“ doplňuje Pecka a již vede hosty k první zastávce u sochy Judo Tadeáše. „Jde o patrona dobré mysli a dobrého vědění. K dřevěné soše se proto čas od času obracejí s žádostí o pomoc třeba studenti před maturitami,“ usmívá se průvodce. A skutečně: nohy světce jsou pravidelnými přímluvami úplně oleštěné.

Prohlídka kostela pokračuje zastávkou u vzácných nástěnných obrazů či u varhanní klaviatury, která je v chrámu dokonce dvojmo. Jedny klávesy se nacházejí v blízkosti varhanních píšťal, ty druhé jsou kvůli lepšímu kontaktu s knězem při obřadech umístěny jen několik metrů od samotného oltáře. Ani oltář tu není pouze jeden. Kromě nynějšího hlavního oltáře stojí v chrámu i bývalý hlavní oltář zasvěcený svatému Janu Nepomuckému, někdejšímu královského zpovědníkovi, jenž zaplatil životem za svou mlčenlivost.

Výčet památek a zajímavostí spojených s největším chrudimským kostelem by vydal na dlouhý seznam. Neprohloupí proto ten, kdo se na horní konec Resselova náměstí vypraví ať už sám nebo s rodinou. Kostel je otevřen od pondělí do soboty od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin, v neděli se otvírá ráno o půl hodiny později. Prohlídky poběží až do konce září a všechny jsou zdarma.