Skupina historického šermu Fortis z Hradce Králové pod vedením Petra Kroupy pořádá celodenní trh s kupci, předvádí dobová řemesla a předvádí divácky atraktivní rytířské souboje. Zejména ženy jistě uvítají přehlídku oblečení nižší, střední a vysoké vrstvy společnosti, která žila ve 13. a 14. století.