Cílem výstavy je ukázat krásu a význam dřeva, rozmanitost jeho struktury u jednotlivých druhů a možnosti jeho využití. Nedílnou součástí výstavy budou fotografie a stručné popisy hlavních určovacích znaků prezentovaných dřevin.

„Výstava by měla zároveň motivovat k pozornosti a všímavosti při pobytu v přírodě. Pro školy budou k dispozici pracovní listy,“ zve k návštěvě nové expozice ředitelka muzea Milena Burdychová.