Na programu bylo seznámení se stanovami a registrací občanského sdružení Kozojedské tvrze, registrace jednotlivých členů, volba zastupitelstva a naplánování činností na letošní rok. Byla zvolena rada starších do které byli zvoleni za rod Chvojků Hana Pištínková, za rod Balčáků Štefan Balčák, za rod Tatíčků Jiřina Tatíčková a za rod Korečků ing. Jiří Hurt. Následně poté si rada starších volila Kozojedského vladyku, kterým se stal ing. Jiří Hurt. V současné době má sdružení 46 členů a čtyři čestné členy. Celý program valné hromady byl doprovázen promítáním fotografií ze života osady a fotografiemi ze společných akcí. Sdružení se také dohodlo, že v roce 2009 uspořádá společné pálení čarodějnic, 20. června oslavy kozojedské tvrze, v září II. ročník Kozojedské olympiády a několik společných turistických výletu. Rok sdružení zakončí II ročníkem Vánočního pochodu. Byla také ustanovena kronikářka osady, kterou se stala Irena Netolická z rodu Chvojků. Tato kronikářka navázala na odkaz svého předka, který kdysi začal kroniku Kozojed psát a z které již osada čerpala, při své loňské oslavě 690 let Kozojed. Občané se také dohodli, že zhotoví vlajku Kozojed s emblémem tvrze a nebudou chybět ani kozlíci. Všichni se dobře bavili – a o to nám v naší osadě jde především.

Mgr. Martina Hurtová,členka sdružení Kozojedské tvrze