Svoji činnost začal v roce 2005. Jeho členové zpívají v kostelech na kůrech, sbormistrem je Pavel Starý.

Pěvecký sbor navazuje na tradici založenou klavíristou, skladatelem a učitelem Josefem Pospíšilem, který se v roce 1806 v Běstvině narodil. KŮRovci proto sestoupili z kůru a připravili hezké chvilky při poslechu hudby.

Barokním kostelem se nesly české a moravské koledy jako např. Slyšte, slyšte pastuškové, Já bych rád k Betlému, ale také spirituály Bim Bam, V jesličkách dítě spinká a další.

Bylo to malé posezení a zavzpomínání na krásný vánoční čas, na dětství, mládí a na známé. To vše bylo proloženo básněmi od Jaroslava Seiferta.

Pavel Kalina