Na návrší se střídala divadelní a taneční představení s ukázkami kovářského řemesla, nechyběly ani atraktivní šermířské souboje. Krásu a lovecké umění dravých ptáků předvedl návštěvníkům také Roman Tocháček, mezi jehož svěřence patří i stepní orel Sargon 6, s nímž zapózoval sokolník také před objektivem redakčního fotoaparátu.