Tato událost se do historie našeho kraje otiskla zvláště výrazně z povrchu zmizela během několika dnů celá jedna vesnice a s ní více jak pět desítek lidských životů. Osudy Ležáků a celá jejich tragédie ovšem nestojí samy o sobě, ale jsou provázány s širší oblastí především Hlinecka a Skutečska, popřípadě celého Pardubicka.

K připomínce tohoto chmurného výročí vás zveme na přednášku Vojtěcha Kyncla „Lidice a Ležáky v paměti generací". Vojtěch Kyncl je jedním z nejvýznamnějších současných historiků, který se věnuje období Heydrichiády. Jeho přednáška se bude opírat především o poznatky z nových výzkumů provedených z velké části v zahraničních archivech v posledních pěti letech. Posluchačům bude představeno nejen 60 vteřin útoku na jednoho z nejmocnějších mužů třetí říše 27. května 1942, ale také 60 následujících let mezinárodního vyšetřování, které ovlivňovalo vztah Československa k okolním státům ( především k PLR, NDR, NSR a Rakousku). Na případu Lidic a Ležáků se tvořily základy mezinárodního práva, jako jsou definice „zločinů proti lidskosti a válečných zločinů". Na území NSR a Rakouska bylo vyslechnuto přes 1000 pachatelů a svědků tragédií z doby druhého stanného práva.

Zmíněni budou i zločinci z řad pardubického gestapa, kteří se ukrývali nejen v Německu a Rakousku, ale dokonce v Jižní Americe. Ukáže se, jak se na období Heydrichovy smrti vzpomíná v různých evropských zemích. Zájem světové veřejnosti o poznání následků doby nacistické nadvlády každým rokem narůstá.

Aby si občané Hlinska připomněli, že druhá světová válka není dávnou minulostí, životní příběhy obětí a jejich rodin přiblíží i pozvaní hosté. Na závěr bude představena nová práce, která vychází k 70. výročí druhého stanného práva ve spolupráci Historického ústavu AV ČR a Památníku Lidice. Ke koupi budou i starší knihy z produkce Památníku Lidice.

K vystoupení Vojtěcha Kyncla bude připojeno množství vzácných fotografií a filmových záběrů.

Přednášku, jíž hudebně doplní žáci Základní umělecké školy Hlinsko, můžete navštívit ve čtvrtek 24. května od 17.30 v Malém sále (kinosále) Multifunkčního centra.

Vstupenky v ceně 30 Kč je možné zajistit v rezervačním systému na www.mfc-hlinsko.cz nebo v předprodeji v Informačním centru Hlinsko.