Z devadesáti autorů byla speciální cenou ohodnocena Martina Zedníková. V mladší kategorii zvítězil Filip Pecina před Annou Benešovou a Antonínem Jelínkem, mezi staršími byli nejlepší Pavel Zejda a Jan Hodic.