Tato organizace sdružující loutkáře z celého světa byla založena v roce 1929 v Praze. Jejím posláním je propagace loutkového divadla jako fenoménu prostupujícího napříč kulturami celého světa a spojujícího lidi bez rozdílu ras nebo náboženského přesvědčení.

V bývalém Československu, právem považovaném za loutkářskou velmoc, měla také až do roku 1972, svoje hlavní sídlo. V současné době najdete hlavní centrum UNIMA v Paříži.

Muzeum loutkářských kultur ve spolupráci s českým centrem UNIMA se na oslavách devadesátin UNIMA bude podílet výstavou v Galerii Českých center v Praze. Výstavu nazvanou UNI…CO? UNIMA! 90 let, 100 zemí, 1 vášeň budete moci navštívit od 28. května.

Břetislav Oliva, MLK Chrudim