S nápadem vytvořit sérii uměleckých děl přišla logopedka centra Jana Pokorná. „Její nápad jsme všichni přijali s nadšením, ale i s obavami, jak naše výtvarné snažení dopadne. Těch nás brzy zbavila výtvarnice paní Tilerová, pod jejímž trpělivým vedením obrazy vznikaly. Naučila nás kresbu křídovým pastelem, která umožňuje i lidem s těžkým handicapem samostatně vytvářet úžasná díla. Tam, kde bylo potřeba držet přesnější linku a tvar, jsme si pomohli šablonami," říká vedoucí Centra denních služeb (CDS) Motýl Klára Zelenková.

Vernisáž zahájili úvodním slovem Klára Zelenková a Marek Bíško, ředitel Domova seniorů Drachtinka. Několik slov pronesla i jedna z autorek Markéta Sádovská.

Klienti centra a autoři obrazů zároveň pomohli navodit atmosféru zpěvem několika vánočních koled za doprovodu hudebních nástrojů. Náladu ještě umocnily prskavky, které pracovnice centra rozdaly přítomným hostům. Pak už si všichni mohli v klidu prohlédnout obrazy a při zobání připraveného pohoštění přemýšlet, které obrazy se jim nejvíce líbí. Návštěvníci totiž mohou hlasovat až pro tři díla. Po skončení výstavy bude obraz, který získal nejvíce hlasů, vydražený na plese CDS Motýl, a to 11. února 2015 v Multifunkčním centru.

Radost z umění

„Jsem ráda, že se Motýl může opět hrdě prezentovat nejen jako organizace, která pomáhá a podporuje své klienty, ale také, že sami klienti mohou nabídnout lidem kolem sebe prožitek radosti, tentokrát prostřednictvím výtvarného umění. Nesmím také zapomenout na vstřícný přístup pracovníků MFC. Umístění obrazů na místě, kde projdou až stovky lidí, nám umožňuje se víc a víc propojovat s děním ve městě," dodává vedoucí Klára Zelenková. (lv)